Käitumisjuhend

Nulltolerants kohatu käitumise suhtes

Reisimine peab olema nauditav, lõõgastav, turvaline ja midagi, mida me põnevusega ootame. Stena Line'is püüdleme selle poole, et anda oma külalistele nauditav reisikogemus, ja me oleme pühendunud oma külalistele turvalise ja ohutu keskkonna tagamisele hoolimata nende soost, seksuaalsest sättumusest, rahvusest või usulistest tõekspidamistest. Me oleme uhked oma puhaste ja korralike poodide, sadamate ja terminalide üle ja meil on hea meel, kui toetate meid kõrgete standardite säilitamisel.

 

Kõik meie töötajad tegutsevad nende põhimõtete ja väärtuste alusel, austades kõiki meie külalisi ja hoolides neist. Nad on alati valmis teid abistama. Palun austage neid ja järgige mis tahes nende antud juhiseid.

 

Palun austage meie kodu, nagu austate ka enda oma.

 

Meie laev on meie meeskonna liikmetele justkui teine kodu. Nad elavad ja töötavad laeva pardal ja seetõttu palume kõikidel oma külalistel olla mõistvad ja lugupidavad. Palun austage meie kodu, nagu austate ka enda oma. 

 

Kaitseme oma seisukohta, kui tekib selline vajadus

 

Kohatult käituvad külalised võivad rikkuda kõigi reisi. Nad võivad seada ohtu laeva, selle reisijad ja meeskonna ning olla kõigile pinnuks silmas. Me kaitseme otsustavalt oma meeskonna, teiste reisijate ja laeva turvalisust mis tahes kohatu käitumise korral.

 

Käitumisjuhend

 

Kõik reisijad peavad hoolitsema selle eest, et nende käitumine oleks vastuvõetav, ja hoiduma ebasobivast käitumisest, mis hõlmab muuhulgas järgmist:

 

 • hirmutav või ähvardav keelekasutus või käitumine teiste külaliste või meeskonna suhtes
 • kärarikas või lärmakas käitumine või tegutsemine viisil, mis võib tekitada ohutunnet või ärevust
 • alla 15 aasta vanuste laste pideva järelevalveta ja vastutava täiskasvanu juuresolekuta jätmine
 • ropp või solvav keelelasutus, žestid, solvangud või muu sarnane käitumisviis
 • jalgade asetamine istmetele või istmete seljatugedele või istmetel lebamine
 • alkoholijoove ja/või korrarikkumine alkoholi või uimastite mõju all
 • oma alkoholi toomine laeva pardale eesmärgiga seda reisi ajal tarbida
 • ebasobiva riietuse kandmine (või sobiva riietuse puudumine) või jalatsite jalast võtmine või jalgade asetamine mööblile
 • laeva püsiseadmete ja furnituuri, avariiväljapääsude või alarmide mis tahes kahjustamine või nende töö häirimine
 • suitsetamine selleks keelatud aladel
 • mis tahes asjade üle parda viskamine (kasutage selleks prügikaste)
 • mis tahes vara või varustuse, sealhulgas kajuti või sviitide kahjustamine, prügi põrandatele jätmine või mööbli/varustuse rikkumine

 

Palun veenduge, et kõikidesse meie ruumidesse suhtutaks heaperemehelikult ja need jääksid puhtaks ka teistele külalistele.

 

Nulltolerants käitumisjuhendi rikkumiste suhtes

 

Stena Line ei tolereeri korratut käitumist oma reisijate poolt. Kui keegi rikub ülalnimetatud reegleid, eemaldatakse ta laevalt ja keelatakse tal edaspidi Stena Line’iga reisida. Kui me arvame, et olete meiega reisides ebasobivalt käitunud, võtame kasutusele enda hinnangul mõistlikud meetmed, et takistada teid sellist käitumist jätkamast, sealhulgas:

 

 • Stena Line’iga reisimise püsiv keeld
 • pardale mineku keeld (kui olete juba pardal, võime paluda teil laevalt lahkuda enne sadamast väljumist)
 • edasiste broneeringute tühistamine, sealhulgas mis tahes tagasisõidud

 

Me teavitame korrakaitseorganeid mis tahes Stena Line’i territooriumil toimepandud kuritegudest ja/või muudest õigusrikkumistest.

 

Palun aidake meil muuta reis meeldivaks kogemuseks kõigile ja käituge vastutustundlikult ning teistega arvestavalt.

 

Olge vastutustundlik. Olge austav. Olge hooliv. Muutkem reis kõigile nauditavaks.