Püsikliendiprogrammi privaatsuspoliitika

1.                     Sissejuhatus

 

Meie, Stena Line Scandinavia AB, registrikoodiga 556231-7825 (edaspidi: Stena Line), oleme teie isikuandmete vastutav töötleja. Kõik  meie-asesõnad selles privaatsuspoliitikas viitavad Stena Line'ile. Meie kontaktandmed leiate privaatsuspoliitika lõpust. Austame teie privaatsust ja soovime teie isikuandmeid igati kaitsta.

 

Meie püsikliendiprogramme Extra Blue, Extra Gold ja Business Traveller nimetatakse allpool ühiselt püsikliendiprogrammi(de)ks.

 

Järgmisi veebisaite nimetatakse meie veebisaitideks:

 

stenaline.se, stenaline.dk, stenaline.no, stenaline.fi, stenaline.pl, stenaline.lv, stenaline.lt, stenaline.ee, stenaline.ru, stenaline.pl, stenaline.cz, stenaline.de, stenaline.nl, stenaline.fr, stenaline.co.uk, stenaline.ie, stenaline.it, stenaline.es, stenalinetravel.com, wyjazdygrupowe.pl, szwecjazklasa.pl, blog.stenaline.se, blog.stenaline.dk, blog.stenaline.no, blog.stenaline.pl, blog.stenaline.co.uk, blog.stenaline.ie, blog.stenaline.nl, blog.stenaline.de.

Meie veebisaitidele ja muudele suhtlusvahenditele (e-post, telefon, abiliin, sotsiaalmeedia, vestlusefunktsioon ja pabervormid), mida kasutate seoses püsikliendiprogrammi liikmesusega, on allpool viidatud kui meie püsikliendiprogrammi teenustele.

 

2.                     Mis on selle privaatsuspoliitika kohaldamisala?

 

See privaatsuspoliitika kehtib teie isikuandmete töötlemisele, kui olete liitunud mõne meie püsikliendiprogrammiga ja kasutate meie püsikliendiprogrammi teenuseid. See privaatsuspoliitika hõlmab teavet nende eesmärkide kohta, milleks me teie isikuandmeid töötleme ning selle kohta, kellega me isikuandmeid jagame ja millised on teie õigused seoses teie isikuandmetega.

 

Teavet selle kohta, kuidas me isikuandmeid teiste klientide ja veebisaidi külastajate jaoks töötleme, leiate Stena Line’i  klientide ja veebisaidi külastajate privaatsuspoliitikast.

 

Teavet küpsiste kasutamise kohta leiate meie küpsiste kasutamise reeglitest.

 

Teavet turvakaamerate kasutamise kohta meie laevadel, sadamates, terminalides ja büroodes ning nendega seotud isikuandmete töötlemise kohta leiate Stena Line'i videovalve privaatsusreeglitest.

 

3.                     Millist liiki isikuandmeid me töötleme?

 

Stena Line töötleb järgmist liiki isikuandmeid:

 

a)        nimi;

b)        sünniaeg;

c)        sugu;

d)        kontaktandmed (aadress, telefoni- ja/või mobiiltelefoni number ja e-posti aadress);

e)        püsikliendiprogrammi liikmesuse teave – liikmesuse liik (Extra Blue, Extra Gold või Business Traveller), liikmenumber, kui kaua olete liige olnud, kui kaua olete olnud praegusel liikmesuse tasemel ja milline on teie kui liikme punktisaldo;

f)         parool;

g)        tehingute ajalugu (kuupäev, tehingu tüüp, tehingu üksikasjad, teenitud punktid);

h)        broneeringute ajalugu;

i)         veebisaidi andmed lähtuvalt teie IP-aadressist;

j)         brauseriteave (brauseri versioon);

k)        teie tööandja ja ametikoht (ärireisija puhul).

 

4.                     Kust me teie isikuandmeid saame?

 

 Stena Line kogub isikuandmeid otse teilt, kui registreerute mõne meie püsikliendiprogrammi liikmeks, kasutate püsikliendiprogrammi teenuseid, broneerite reisi, teete tehingu, millega teenite püsikliendiprogrammis punkte, või kasutate maksena liikmepunkte.

 

Samuti kogub Stena Line isikuandmeid reisibüroodelt, kellele olete andnud korralduse oma isikuandmed meile edastada.

 

5.                     Mis saab siis, kui te ei esita meile oma isikuandmeid?

 

Püsikliendiprogrammi liikmesus eeldab, et kui soovite saada ja jääda meie püsikliendiprogrammi liikmeks, peate meile esitama isikuandmed, mida on kirjeldatud eespool lõigus 3. Seega, kui te meile isikuandmeid ei esita, ei saa me teile püsikliendiprogrammi liikmesust pakkuda.

 

6.                     Millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel me teie isikuandmeid töötleme?

 

Stena Line töötleb teie isikuandmeid allpool sätestatud eesmärkidel. Seejuures peab meil olema iga sellise eesmärgi jaoks õiguslik alus. Õiguslik alus võib olla näiteks see, et i) töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või see, et ii) Stena Line'il või kolmandal isikul on õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks, mida ei kaalu üles teie huvi, et teie isikuandmeid ei töödeldaks. Iga allpool loetletud eesmärgi juures on märgitud õiguslik alus, millele Stena Line tugineb.

 

a)         Liikmesus püsikliendiprogrammis

Stena Line kasutab teie nime, kontaktandmeid, püsikliendiprogrammi liikmesuse teavet, tehingute ajalugu ja broneeringute ajalugu, et hallata teie liikmesust, teie teenitud ja kasutatud punkte ning teie liikmesuse taset, selleks et pakkuda teile kokkulepitud püsikliendiprogrammi teenuseid, nagu on sätestatud püsikliendiprogrammi tingimustes . Teie isikuandmete selline töötlemine põhineb meie lepingulistel kohustustel teie ees.

 

b)        Ärireisija liikmesus

Stena Line kasutab teie nime, kontaktandmeid, püsikliendiprogrammi liikmesuse teavet, tehingute ajalugu, broneeringute ajalugu, teie tööandja andmeid ja teie ametikohta, et hallata teie tööandja liikmesust, teenitud ja kasutatud punkte ning liikmesuse taset, selleks et pakkuda kokkulepitud püsikliendiprogrammi teenuseid, nagu on sätestatud ärireisija liikmelepingus. Isikuandmete sellise töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

 

c)        Püsikliendiprogrammi teenuste osutamine

Stena Line kasutab teie nime, kontaktandmeid, püsikliendiprogrammi liikmesuse andmeid, teie tööandja andmeid ja teie ametikohta andmeid teiega suhtlemiseks, kui kasutate meie püsikliendiprogrammi teenuseid. Isikuandmete sellise töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

 

d)        Püsikliendiprogrammi teenuste täiustamine

Kasutame teie nime, kontaktandmeid, IP-aadressi põhiseid veebisaidi andmeid, brauseri teavet, püsikliendiprogrammi liikmesuse teavet ja tehingute ajalugu, et koguda statistikat selle kohta, kuidas te meie teenuseid kasutate, selleks et püsikliendiprogrammi teenuste täiustamiseks vigu parandada, veebisaidi konversiooniprobleeme kiiresti ja lihtsalt tuvastada, liidest selliselt muuta, et leiaksite kiiresti vajaliku teabe ning et veebisaidil asjakohaseid pakkumisi esile tõsta. Teeme seda meie teenuste kasutust analüüsides. Püsikliendiprogrammi teenuste parandamiseks kasutatud isikuandmed on võimalikult suurel määra koondatud. Isikuandmete sellise töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

 

e)        Püsikliendiprogrammi teenuste väärkasutuse vältimine

Vajaduse korral võime (olenevalt olukorrast) kasutada nimesid, kontaktandmeid ja liikmesuse numbreid, et ennetada kuritarvitusi ja pettusi. Isikuandmete sellise töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

 

f)        Pakkumiste, soodustuste ja täienduste pakkumine teie tehtud ostude alusel

Kasutame teie nime, kontaktandmeid ja püsikliendiprogrammi liikmesuse teavet, et teha püsikliendiprogrammi liikmena tehtud ostude alusel teile pakkumisi ja soodustusi ja pakkuda täiendusi. Isikuandmete sellise töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi

 

g)         Otseturundus

Kasutame teie nime, kontaktandmeid ja püsikliendiprogrammi liikmesuse teavet, kui olete meile selliseid isikuandmeid püsikliendiprogrammi teenuste kasutamise käigus esitanud, et saata teile uudiskirju, pakkumisi ja asjakohast teavet meie püsikliendiprogrammi teenuste kohta. Need saadetakse teile posti, tekstisõnumite, e-posti ja muude elektrooniliste sidevahendite kaudu. Isikuandmete sellise töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

Teil on õigus igal ajal punkti 6 alapunktides f–g kirjeldatud otseturundusmaterjalide saamisest loobuda. Sellisel juhul ei saada Stena Line teile enam otseturundusmaterjale.

 

h)        Kaebuste lahendamine ning kaitse õigusnõuete vastu ja/või õigusnõuete koostamine

Kasutame isikuandmeid iga konkreetse juhtumi puhul ainult asjakohases ulatuses, et lahendada kaebusi ning kaitsta end õigusnõuete vastu ja/või õigusnõudeid koostada. Isikuandmete sellise töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

 

7.                     Kellega me teie isikuandmeid jagame?

 

Ülaltoodud eesmärkide täitmiseks võib Stena Line jagada teie isikuandmeid järgmiste saajatega:

 

a)         Stena Rederi AB

b)        Stena Line Travel Group AB

c)        Stena Line Ltd.

d)        Stena Line Irish Sea Ferries Ltd.

e)        Stena Line BV

f)        Stena Line GmbH & Co.KG.

g)         Stena Line Danmark A/S

h)        Stena Line Polska Sp.z o.o

i)        UAB Stena Line

j)         SIA Stena Line

k)         reklaami- ja taasturunduseplatvormid nagu Google ja Facebook

l)        teenuseosutajad, keda me kaasame selliste teenuste osutamiseks nagu veebimajutus, postiteenus, analüütika, IT-teenused, sündmuste korraldamise teenused jne.

 

8.                     Kas me edastame teie isikuandmeid väljapoole EL-i/EMP-d?

 

Stena Line võib edastada osa teie isikuandmetest allpool loetletud riikidesse väljaspool EL-i/EMP-d. Kui Euroopa Komisjon ei ole otsustanud, et allpool loetletud riik tagab teie isikuandmete piisava kaitse, siis esitame kirjelduse kaitsemeetmete kohta, mida oleme rakendanud, või õigusliku aluse, millele me tugineme, et tagada teie isikuandmete edastamise vastavus Euroopa Liidu andmekaitsealastele õigusaktidele.

 

Riik: Ühendkuningriik

Kaitsemeede: otsus kaitse piisavuse kohta (28. juuni 2021)

 

Riik: USA

Kaitsemeede: Euroopa Komisjoni standard isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimuste kohta (2010/87/EL) ja (2021/915/EL)

Kui soovite saada kaitsemeetmete kohta täiendavat teavet, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga. Kontaktandmed leiate selle privaatsuspoliitika punktist 11.

 

9.                     Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

 

Eesmärk

Isikuandmete liik

Säilitusperiood

Püsikliendi ja/või ärireisija liikmesus

Nimi, sünniaeg, sugu, kontaktandmed, püsikliendiprogrammi liikmesuse andmed, parool, tehingute ja broneeringute ajalugu, tööandja ja ametikoht

Kuni olete püsikliendiprogrammi registreeritud liige

 

Püsikliendiprogrammi teenuste täiustamine

Saidi andmed lähtuvalt teie IP-aadressist ja brauseriteave

26 kuud pärast meie püsikliendiprogrammi teenuste kasutamist

Kaebuste lahendamine ning kaitse õigusnõuete vastu ja/või õigusnõuete koostamine

Isikuandmed, mis on vajalikud püsikliendiprogrammi vastu esitatud kaebuste hindamiseks või õigusnõuete vastu kaitsmiseks ja/või õigusnõuete koostamiseks

Kuni teie isikuandmeid on õigusnõuete vastu kaitsmiseks ja/või õigusnõuete koostamiseks mõistlikult vaja (tavaliselt seni, kuni asjaomane hagi aegub)

 

10.                  Millised on teie õigused?

 

Allpool on esitatud kokkuvõte teie õigustest, mis tulenevad Euroopa Liidu andmekaitsealastest õigusaktidest. Nende õiguste kasutamine on tasuta ja te saate neid kasutada, saates e-kirja või kirja dokumendi lõpus toodud kontaktandmetel. Võite kasutada ka veebisaidil olevat kontaktvormi.

 

Püsikliendiprogrammi liikmena on teil alati võimalus kustutada või parandada meie valduses olevaid andmeid, mis teid puudutavad. Saate oma andmeid parandada, kui logite veebisaidil sisse püsikliendiprogrammi ja klõpsate lingil "Minu profiil". Kõigis püsikliendiprogrammist saadud e-kirjades on link teie isiklikule profiilile, mida saate kasutada, kui soovite oma profiili uuendada. Kui teil on oma õiguste kohta küsimusi, võtke meiega kindlasti ühendust (vt kontaktandmeid selle dokumendi lõpus).

 

Stena Line hindab alati õiguste kasutamise taotluse sobivust. Mitte kõik alljärgnevalt loetletud õigused pole absoluutsed. Esineda võib erandeid.

 

Lisaks allpool sätestatud õigustele on teil alati õigus esitada järelevalveasutusele kaebus seoses sellega, kuidas Stena Line teie isikuandmeid töötleb.

 

a)         Õigus isikuandmetega tutvuda. Soovi korral on teil õigus saada koopia oma isikuandmetest, mida Stena Line töötleb, samuti õigus saada täiendavat teavet selle kohta, kuidas Stena Line teie isikuandmeid töötleb.

 

b)        Õigus andmeid parandada. Teil on õigus lasta oma isikuandmeid parandada ja/või täiendada, kui need on ebatäpsed ja/või ebatäielikud.

 

c)        Õigus lasta andmed kustutada. Teil on õigus nõuda, et Stena Line kustutaks teie isikuandmed põhjendamatu viivituseta järgmistel juhtudel:

 

–       isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need algselt koguti või mille jaoks neid töödeldi;

–       te võtate tagasi oma nõusoleku töötlemiseks, mille jaoks puudub muu õiguslik alus;

–       te esitate asjakohase vastuväite oma isikuandmete töötlemise suhtes;

–       isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

–       isikuandmed tuleb kustutada seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

 

d)        Õigus isikuandmete töötlemist piirata. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:

 

–       isikuandmete õigsust kontrollitakse;

–       andmete töötlemine on ebaseaduslik või ei ole kindlate eesmärkide saavutamiseks enam vajalik, kuid te ei soovi isikuandmete kustutamist, vaid üksnes nende kasutamise piiramist;

–       Stena Line ei vaja enam isikuandmeid töötlemise eesmärkidel, kuid need on teie jaoks vajalikud õigusnõuete koostamiseks või esitamiseks või kaitseks nende eest;

-       olete esitanud vastulause isikuandmete töötlemise suhtes ja teie vastulause kontrollimine on pooleli.

 

e)        Õigus andmeid edastada. Teatud tingimustel on teil õigus saada teid puudutavad isikuandmed, mille olete Stena Line'ile esitanud, et edastada need teisele teenusepakkujale, eeldusel et isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingu täitmisel.

 

f)        Üldine õigus esitada vastuväiteid. Teil on üldine õigus esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui selle aluseks on Stena Line'i õigustatud huvi. Sellisel juhul peame tõendama, et meil on isikuandmete töötlemiseks mõjuv õiguslik alus või et meil on isikuandmeid vaja õigusnõuete koostamiseks või esitamiseks või kaitseks nende eest.

 

g)         Õigus esitada vastuväiteid otseturundusele. Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Sellisel juhul ei või Stena Line teie isikuandmeid enam sel eesmärgil töödelda.

 

11.                  Kuidas meiega ühendust võtta?

 

Meiega saate ühendust järgmisi sidekanaleid kasutades:

 

Peakorter:

Aadress: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Rootsi

Telefon: +46 770 575 700

E-post: info.se@stenaline.com

 

NB! Oleme ametisse nimetanud andmekaitseametniku, kelle poole võite pöörduda, kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi. Andmekaitseametnikuga saate ühendust aadressil dpo@stenaline.com.