Meie kestlik teekond

Stena Line’i eesmärk on vähendada oma ökoloogilist jalajälge kestlikkusega seotud küsimustes.

 

Meie visiooniks on „Euroopa ühendamine kestliku tuleviku nimel“. Selles tulevikus on mereveondus emissioonivaba ja ei avalda mingit mõju õhukvaliteedile ega ookeanidele, millel me sõidame. Kestlikus tulevikus iseloomustab meie tegevusala võrdõiguslikkus ja mitmekesisus. Ahistamine on jäänud möödanikku ja igaühel on võrdne võimalus olla oma tegemistes edukas. Me teeme iga päev tööd, et jõuda just sellisesse tulevikku, aga meil on veel pikk tee minna. Seda ei nimetata asjata kestlikuks teekonnaks.

 

 

Meie sihtvaldkonnad
Meie kestlikkuse nimel tehtav töö keskendub viiele ÜRO kestliku arengu eesmärgile. Igas sihtvaldkonnas on määratletud omaette ambitsioonikad eesmärgid.  Soolise võrdõiguslikkuse ning mõistliku hinnaga jätkusuutliku energia tagamise valdkonnas on meie sihiks juhtida üleminekut kestlikumale tulevikule mereveo valdkonnas.

Mõistliku hinnaga ja puhas energia

Nii nagu muu ühiskond vajab ka mereveondus uusi lahendusi, et minna üle puhtale energiale ja mittefossiilsele kütusele. Stena Line on selle väljakutse vastu võtnud ja keskendub puhta energia tehnoloogia ja energiatõhususe projektidele, et vähendada heitkoguseid nii kaldal kui ka merel. 

 

Lisateave

Sooline võrdõiguslikkus

Merendus on ajalooliselt olnud üsna konservatiivne ja meestekeskne. Meie soovime seda muuta. Stena Line tervitab avasüli igaüht, kes soovib meiega töötada ja reisida või saada meie äripartneriks. Usume, et mitmekesisus ja võrdsed võimalused arendavad loomingulisust ja tootlikkust.

 

Lisateave 

Tervis ja heaolu

Laevaettevõttena on meie prioriteediks ohutus. Ühtlasi peame oluliseks, et meie reisijad ja töötajad oleksid terved ja tunneksid end hästi. Ohutu ja positiivne töökeskkond, kus üksteisest hoolitakse, pole oluline mitte üksnes töötajatele, vaid on ka suurepärase kliendikogemuse eelduseks.

 

Lisateave

 

Säästev tarbimine ja tootmine

Stena Line soovib pakkuda oma klientidele kestlikke valikuid, sest me kõik vastutame ühiselt meile kättesaadavate ressursside hoidmise eest. Oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks oleme võtnud kasutusele vastutustundliku hankestrateegia, vähendame jäätmete teket ja suurendame ringlussevõttu.

 

Lisateave

Ookeanid ja mereressursid

Meie ookeanid seisavad silmitsi mitmesuguste probleemidega nagu hapestumine, plastjäätmed ja kahjulike kemikaalide kogunemine. Laevaettevõttena on ookeanid meie jaoks esmatähtsad ja seetõttu peame ülimalt oluliseks merekeskkonna eest hoolitsemist. Meie tegevuse mõju mereelustikule peaks olema minimaalne.

 

Lisateave