Privaatsuspoliitika

1. Sissejuhatus

 

Oleme Stena Line Scandinavia AB, äriühingu registreerimisnumber 556231-7825 (edaspidi:Stena Line) ning teie isikuandmete vastutav töötleja.

 

Kui privaatsuspoliitikas on kasutatud mitmuse esimest pööret, siis tuleb seda tõlgendada viitena Stena Line'ile.

 

Meie kontaktandmed leiate privaatsuspoliitika lõpust. Austame teie privaatsust ja oleme võtnud eesmärgiks tagada teie isikuandmete kaitse.

 

Järgmisi saite nimetatakse meie veebisaitideks:

https://www.stenaline.se/

https://www.stenaline.no/,

https://www.stenaline.dk/,

https://www.stenaline.cz/,

https://www.stenaline.de/

https://www.stenaline.ee/,

https://www.stenaline.es/

https://www.stenaline.fi/,

https://www.stenaline.fr/

https://www.stenaline.co.uk/,

https://www.stenaline.ie/

https://www.stenaline.it/,

https://www.stenaline.lt/

https://www.stenaline.lv/,

https://www.stenaline.nl/

https://www.stenaline.pl/

 

Meie veebisaiti ja muid suhtlusliideseid (e-post, telefon, tugikontakt, sotsiaalmeedia, tekstvestlus ja paberkandjal vormid) nimetatakse allpool meie teenusteks.

 

2. Privaatsuspoliitika kohaldamisala

 

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse teie isikuandmete töötlemisele, kui kasutate kliendi ja/või veebisaidi külastajana meie teenuseid, sealhulgas juhul, kui saame teie isikuandmed broneeringute vahendajalt, kellega teie või teie tööandja on sõlminud lepingu. Privaatsuspoliitika sisaldab muu hulgas teavet selle kohta, millistel eesmärkidel me teie isikuandmeid töötleme, kellega me neid jagame ja millised on teie õigused seoses teie isikuandmetega.

 

Kui soovite teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme juhul, kui kuulute meie püsikliendiprogrammidesse (sinine, kuldne või ärireisija tase), siis tutvuge Stena Line'i püsikliendiprogrammi privaatsuspoliitikaga.

 

Tutvuge meie küpsiste kasutamise poliitikaga, kui soovite teavet selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame.

 

3. Milliseid isikuandmete kategooriaid me töötleme?

 

Stena Line töötleb järgmisi isikuandmete kategooriaid:

 

a) nimi;

b) sünnikuupäev;

c) vanuserühm (lapsed vanuses 0–3 ja 4–15);

d) sugu;

e) kontaktandmed (aadress, telefoni- ja/või mobiiltelefoni number ja e-posti aadress);

f) makseandmed (maksedokumendid ja -tüüp);

g) reisivate laste arv (kui on);

h) broneeringu viitenumber;

i) Teave reisi(de) marsruudi kohta: (sihtkoht, sõiduaeg, saabumis- ja väljumiskuupäev, reisijate arv, kajuti või salongitoolide valik, kajuti number, ettetellimused (söök, jook või suupisted), võimalikud laenatud voodikatted või lastevoodid, lemmikloomad (kui esitate meile need andmed), erisoovid meile esitatud ulatuses ja nõutav tühistamiskindlustus);

j) sõiduki andmed (sõiduki tüüp (sõiduauto, matkaauto, jalgratas ja/või haagis) ja sõiduki registreerimisnumber);

k) teie tellimused/ostunimekirjad piiripoest ja parvlaeva peal;

l) broneeringute ajalugu

m) kasutatud sooduskood(id) ja turvakoodid (sooduskoodide kinnitamiseks);

n) müügi omanik (turg, kus reisi broneerite või meie teenuseid kasutate);

o) kodakondsus;

p) passi või isikut tõendava dokumendi andmed;

q) külaliste nimekirja andmed (broneeringu teinud klient ja kaasreisijad);

r) lemmiklooma ID-number;

s) teave isiku kohta, kes väidab end olevat alaealise vanem;

t) keelu alla panemise kuupäev (kui reisija rikub parvlaeval kehtivaid ohutuseeskirju);

u) teave puuete kohta (kui esitate meile need andmed seoses abisooviga, kui teil on kuulmispuue, vajate ravimeid või ratastooli või olete nägemispuudega);

v) saidi andmed lähtuvalt teie IP-aadressist;

w) brauseriteave (brauseri versioon);

x) püsikliendiprogrammi liikme number;

y) vastused kliendi rahulolu-uuringutele, kui olete neile vastanud (nimi, telefoninumber ja e-posti aadress), ja

z) teie tööandja ja ametikoht (ärireisijatele).

 

4. Kust me teie isikuandmeid saame?

 

Stena Line kogub teie isikuandmeid otse teilt, kui broneerite reisi või majutuse, teete mis tahes broneeringu või ostu või kasutate muul viisil meie teenuseid (külastades meie veebisaiti või võttes meiega ühendust).

 

Stena Line kogub isikuandmeid ka reisikorraldajatelt, kellele olete andnud korralduse, mille kohaselt nad peavad meile edastama teie isikuandmeid. Andmeid hoitakse riigis, kus reisikorraldaja teie isikuandmeid säilitab.

 

5. Mis saab siis, kui te ei anna meile oma isikuandmeid?

 

Selleks, et saaksite meie teenuste kaudu reisi broneerida, peate esitama meile eespool punkti 3 alapunktides a–n nimetatud isikuandmed. Kui te ei esita meile isikuandmeid, ei saa me täita teie ees võetud lepingulisi kohustusi, mistõttu te ei saa meie teenuste kaudu reisi broneerida.

 

6. Millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel me teie isikuandmeid töötleme?

 

Stena Line töötleb teie isikuandmeid allpool sätestatud eesmärkidel. Seejuures peab Stena Line'il olema iga eesmärgi jaoks õiguslik alus. Õiguslik alus võib olla näiteks i) teie nõusolek töötlemiseks; ii) töötlemise vajalikkus teiega sõlmitud lepingu täitmiseks; iii) Stena Line'i või kolmanda isiku õigustatud huvi isikuandmete töötlemiseks, mida ei kaalu üles teie huvi isikuandmete mittetöötlemise vastu. Iga allpool loetletud eesmärgi all on märgitud õiguslik alus, millele Stena Line tugineb.

 

Kui allpool loetletud eesmärgi õigusliku alusena on välja toodud teie nõusolek, siis ei töötle me teie isikuandmeid sel eesmärgil ilma teie nõusolekuta. Lisaks on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kasutades e-kirjades olevaid loobumislinke või külastades eelistuste valikuid meie veebisaidi jaotises „Minu leheküljed“. Juhime tähelepanu, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel tagasivõtmise eelselt toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

a) Reiside, majutuse ja lepinguliste teenuste osutamine

Stena Line kasutab teavet teie nime, sünnikuupäeva, vanuserühma, soo, kontaktandmete, makseandmete, reisivate laste arvu, broneeringu viitenumbri, reisi(de) marsruudi, sõiduki andmete, teie piiripoe ja parvlaeva pardal tehtud tellimuste/ostunimekirjade, broneerimisajaloo, kasutatud sooduskoodi(de) ja turvakoodide ning müügi omaniku kohta, et hallata ja pakkuda teie broneeritud reise, majutust, võimalikke ettetellimisi ja teenuseid vastavalt reisi- ja transporditingimustele . Isikuandmete töötlemise aluseks on meie lepingulised kohustused teie ees.

 

b) Meie teenuste osutamine

Stena Line kasutab nime ja kontaktandmeid teiega suhtlemiseks, kui kasutate meie teenuseid. Isikuandmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

 

c) Haldustegevus

Stena Line kasutab külaliste nimekirja andmeid, et hallata teie broneeringu(te)ga seotud tagasimakseid, kindlustusküsimusi ja kliendikaebusi. Isikuandmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

 

d) Juriidiliste kohustuste täitmine

 

Stena Line töötleb:

 • puuetega seotud andmeid, mille meile esitate, et saaksime teile reisi ajal pakkuda vajalikku abi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1177/2010 kohaselt, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisivate isikute õigusi;
 • teie makseandmeid, et saaksime salvestada teie makseandmed, nime, püsikliendiprogrammi liikmesuse numbri ja kontaktandmed Rootsi raamatupidamise seaduse (Bokföringslag (1999:1078)) ja/või kohalikul turul kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt;
 • andmeid teie nime, soo, vanuserühma ja puude kohta (kui esitate meile need andmed), et pidada reisijate nimekirju vastavalt direktiivile 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta;
 • teavet teie nime, soo, sünnikuupäeva, vanuserühma, kodakondsuse ja passi või isikut tõendava dokumendi andmete kohta, et pidada reisijate nimekirju ja viia läbi isikusamasuse kontrolle Rootsi laevaohutuse määruse (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) ja/või kohalikul turul kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt;
 • teavet teie nime, sünnikuupäeva ja passi või isikut tõendava dokumendi andmete kohta, kui see on kohaldatav ja kui need andmed on kantud keelu all olevate reisijate nimekirja, mille on meile edastanud politseiasutus. Kasutame selliseid nimekirju, et täita antud hetkel kehtivaid seadusi ja eeskirju, mille kohaselt tuleb takistada vastavate isikute reisimist Stena Line'iga.

Isikuandmete töötlemise aluseks on meie juriidilised kohustused.

 

e) Puuetega reisijate abistamine

Stena Line töötleb teavet puude kohta, millest meile teada annate, et saaksime teile pakkuda vajalikku abi seoses broneeritud reiside, majutuse ja meie teenustega. Isikuandmete töötlemise aluseks on teie selgesõnaline nõusolek.

 

f) Meie teenuste täiustamine

Kasutame oma teenuse parandamiseks (programmivigade korrigeerimiseks, veebisaidi konverteerimisega seotud probleemide kiireks ja lihtsaks tuvastamiseks ja lahendamiseks, kasutajaliidese muutmiseks, et saaksite hõlpsasti juurdepääsu otsitud teabele, või asjakohaste pakkumiste esiletõstmiseks veebisaidil), teie nime, kontaktandmeid, saidi andmeid lähtuvalt teie IP-aadressist, brauseriteavet, broneeringu viitenumbrit ja reisi(de) marsruuditeavet, et koguda statistikat selle kohta, kuidas te meie teenuseid kasutate. Selle eesmärgi saavutamiseks viime läbi klientide rahulolu- ja turu-uuringuid või analüüsime seda, kuidas te meie teenuseid kasutate. Kui kasutame oma teenuste parandamiseks teie isikuandmeid, siis võimaluse korral kasutame neid koondkujul. Isikuandmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

 

g) Teenuste kuritarvitamise ennetamine

Vajaduse korral võime kasutada teie nime, aadressi ja IP-aadressi (olenevalt olukorrast), et ennetada kuritarvitusi ja krediitkaardipettusi. Isikuandmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

 

h) Ennetustegevus, et keelu alla pandud isikud ei saaks reise broneerida

Stena Line säilitab meie parvlaeval kehtivaid ohutuseeskirju rikkunud isikute keelu alla panemise kuupäeva, nime, sünnikuupäeva (Rootsi kodanike isikukoodi) ja broneeringu viitenumbrit, et vastav isik ei saaks enam reise broneerida. Isikuandmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

 

i) Pakkumiste, soodustuste ja täienduste pakkumine tehtud ostu alusel

Lisaks kasutame teie nime, kontaktandmeid ja teavet teie reisimarsruudi kohta, et pakkuda teile tehtud ostude alusel soodustusi ja täiendusi. Isikuandmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

 

j) Otseturundus

Kasutame teie nime, kontaktandmeid, teavet teie reisi(de) marsruudi kohta ja broneeringute ajalugu, kui olete meile selliseid isikuandmeid teenuste kasutamise käigus esitanud, et saata teile uudiskirju, pakkumisi, asjakohast teavet meie teenuste kohta ja meeldetuletusi algatatud, kuid lõpetamata broneeringute kohta. Saadame teile loetletud materjalid posti, tekstisõnumite, e-posti ja muude elektrooniliste sidevahendite teel. Isikuandmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

 

Teil on õigus igal ajal loobuda punkti 6 alapunktides i–j kirjeldatud otseturundussõnumite saamisest. Sellisel juhul ei saada Stena Line teile enam otseturundussõnumeid.

 

k) Kliendikaebuste lahendamiseks ja kaitseks õigusnõuete vastu ja/või õigusnõuete koostamiseks

Iga konkreetse juhtumi puhul kasutame isikuandmeid vastavalt vajadusele üksnes kliendikaebuste lahendamiseks ja kaitseks õigusnõuete eest ja/või õigusnõuete koostamiseks. Isikuandmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

 

l) Seadusjärgse kohustuse täitmise demonstreerimiseks

Stena Line dokumenteerib isikusamasuse kontrollimise käigus passi ja isikusamasuse andmeid, samuti teavet isikute kohta, kes väidavad end olevat alaealiste vanemad, tõestamaks asjaomastele asutustele, et Stena Line täidab Rootsi laevaohutuse määruses (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) ettenähtud isikusamasuse kontrolli nõudeid ja/või kohalikul turul kehtivaid seadusi ja eeskirju. Isikuandmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi.

 

7. Kellega me teie isikuandmeid jagame?

 

Ülaltoodud eesmärkide täitmiseks võib Stena Line jagada teie isikuandmeid järgmiste saajatega:

 

a) Stena AB (publ)

b) Stena Rederi AB

c) Stena Line Travel Group AB

d) Välised makseteenuse osutajad (sealhulgas Apple Pay, palun vaadake nende privaatsusteavet aadressil https://www.apple.com/legal/applepayments/privacy-notice/)

e) Stena Line Ltd.

f) Stena Line BV

g) Stena Line GmbH & Co. KG

h) Stena Line Danmark A/S

i) Stena Line Norge AS

j) Stena Line Polska Sp.z o.o

k) UAB Stena Line

l) SIA Stena Line

m) Retail & Food Services in Sweden AB

n) Muud parvlaevaettevõtted, bussifirmad, giidid, majutusteenuseid pakkuvad asutused ja muud lepinguosalised (kui see on vajalik teie broneeritud reisi pakkumiseks)

o) Politsei, toll ja muud ametiasutused

p) Kindlustusandjad (nt Allianz, Axa)

q) Scandinfo (kliendi rahulolu-uuringute läbiviimiseks)

r) Ettevõttevälised kõnekeskused: Moranti Taanis, Rootsis ja Norras, Transcom Saksamaal ja Leedus

s) Ettevõttevälised registreerimistiimid: Sartori & Berger, Kieli sadam

t) Reklaami- ja taasturunduse platvormid nagu Google Adwords, Youtube ja Facebook

u) Teenuseosutajad, keda me kaasame, et pakkuda teile teenuseid, näiteks veebimajutust pakkuvad ettevõtted, postimüüjad, analüütikateenuste osutajad, infotehnoloogia pakkujad, ürituste korraldamise teenused jne.

 

8. Kas me edastame teie isikuandmeid väljapoole EL-i/EMP-d?

 

Stena Line võib edastada osa teie isikuandmeid allpool loetletud riikidesse väljaspool EL-i/EMP-d. Kui Euroopa Komisjon ei ole otsustanud, et allpool loetletud riik tagab teie isikuandmete piisava kaitse, siis esitame kirjelduse kaitsemeetmete kohta, mida oleme rakendanud või õigusliku aluse, millele me tugineme, et tagada teie isikuandmete edastamise vastavus Euroopa andmekaitsealastele õigusaktidele.

 

RiikKaitsemeetmed
Ameerika ÜhendriigidEuroopa Komisjoni standard isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimuste kohta (2010/87/EL)

 

Kui soovite saada koopiat ülalkirjeldatud kaitsemeetme(te) kohta, siis võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga. Kontaktandmed leiate privaatsuspoliitika punktist 11.

 

9. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

 

EesmärkIsikuandmete liikSäilitamisperiood
Pakkumiste, soodustuste ja täienduste pakkumine tehtud ostu aluselNimi, kontaktandmed, teave reisimarsruudi ja broneeringute ajaloo kohtaKuni kaks aastat pärast kliendisuhte lõppu.
Meie teenuste täiustamineSaidi andmed lähtuvalt teie IP-aadressist ja brauseriteave26 kuud pärast meie teenuste kasutamist.
OtseturundusE-posti aadress, müügi omanik, nimi ja varasemad sihtkohadNii kaua, kui tellite meie uudiskirja.
Reiside, majutuse ja lepinguliste teenuste osutamineNimi, sünnikuupäev, vanuserühm, sugu, kontaktandmed, makseandmed, reisivate laste arv, broneeringu viitenumber, reisi(de) marsruut, sõiduki andmed, teie piiripoe ja parvlaeva pardal tehtud tellimused/ostunimekirjad, broneerimisajalugu, kasutatud sooduskoodi(d) ja turvakoodidKuni 14 kuud pärast reisi lõppu.
Seadusjärgse kohustuse täitmise demonstreerimiseksPassi või isikut tõendava dokumendi andmed ja teave isiku kohta, kes väidab end olevat alaealise vanemKolm kuud, tõestamaks asjaomastele asutustele, et Stena Line täidab Rootsi laevaohutuse määrust (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) ja/või kohalikul turul kehtivaid seadusi ja eeskirju.
Seadusjärgsete kohustuste täitmineNimi, sünnikuupäev ja passi või isikut tõendava dokumendi andmed (seoses keelu all olevate reisijatega)Kuni kuus kuud pärast seda, kui politsei ajakohastab keelu all olevate isikute loetelu.
Ennetustegevus, et keelu alla pandud isikud ei saaks reise broneeridaNimi, keelu alla panemise kuupäev, sünnikuupäev (Rootsi kodanike isikukood) ja broneeringu viitenumberKuni kaks aastat pärast keelu alla panemise kuupäeva.
HaldustegevusKülaliste nimekirja andmedKuni 6 kuud pärast reisi lõppu.
Seadusjärgsete kohustuste täitmineTeave puuete kohtaÜks kuu pärast reisi lõppu, et saaksime teile pakkuda vajalikku abi seoses broneeritud reisi(de)ga, majutusega ja tellimuste/ostudega kooskõlas meie lepinguliste kohustustega teie ees ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1177/2010 kohaselt, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisivate isikute õigusi.
Seadusjärgsete kohustuste täitmineMakseandmed, nimi, kontaktandmed, broneeringu viitenumber, teave reisimarsruudi ja sõiduki kohta, püsikliendiprogrammi liikme numberKuni 10 aastat Rootsi  raamatupidamise seaduse (Bokföringslag (1999:1078)) ja/või kohalikul turul kehtivate seaduste ja eeskirjade kohaselt.
Seadusjärgsete kohustuste täitmine Seni, kuni laev jõuab sihtkohta ning 24 tundi pärast seda kooskõlas laevaohutuse määrusega (Sw. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) ja/või kohalikul turul kehtivate seaduste ja määrustega ning direktiiviga 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta.
Kliendikaebuste lahendamiseks ja kaitseks õigusnõuete eest ja/või õigusnõuete koostamiseksÜksnes asjakohased isikuandmedSeni, kuni teie isikuandmeid on mõistlikult vaja selleks, et Stena Line saaks lahendada kliendikaebusi ja/või kaitsta end õigusnõuete eest ja/või koostada õigusnõudeid (üldjuhul vastab see õigusaktidest tulenevale aegumistähtajale).
Kliendikaebuste lahendamiseksIsikuandmed, mille olete esitanud:
 • alustatud kuid lõpetamata jäänud broneeringu käigus;
 • lõpetatud broneeringu käigus, mille eest me ei ole veel makset saanud.
Kuni üks kuu pärast seda, kui esitate meile oma isikuandmed

 

10. Mis on teie õigused?

 

Allpool on esitatud kokkuvõte teie õigustest, mis tulenevad Euroopa andmekaitsealastest õigusaktidest. Nende õiguste kasutamine on tasuta ja te saate neid kasutada, saates e-kirja või kirja dokumendi lõpus loetletud kontaktandmetel. Võite kasutada ka veebisaidil olevat kontaktvormi.

 

Kui saate e-kirja meie teenuste kaudu tehtud broneeringu kohta, saate ühtlasi lingi kaudu juurdepääsu oma broneeringule, et seda ajakohastada. Kui teil on oma õiguste kohta küsimusi, siis võtke meiega julgesti ühendust (vt kontaktandmeid privaatsuspoliitika lõpus).

 

Juhime tähelepanu, et Stena Line hindab iga õiguste kasutamiseks esitatud taotlust, et veenduda vastava taotluse kehtivuses. Allpool loetletud õigused ei ole absoluutsed. Kohaldada võidakse erandeid.

 

Lisaks allpool sätestatud õigustele on teil alati õigus esitada kaebus järelevalveasutusele seoses sellega, kuidas Stena Line teie isikuandmeid töötleb.

 

a)  Õigus tutvuda isikuandmetega. Vastava taotluse korral on teil õigus saada koopia oma isikuandmetest, mida Stena Line töötleb, samuti õigus saada täiendavat teavet selle kohta, kuidas Stena Line teie isikuandmeid töötleb.

 

b) Õigus andmete parandamisele. Teil on õigus lasta oma isikuandmeid parandada ja/või täiendada, kui need on ebaõiged ja/või mittetäielikud.

 

c) Õigus andmete kustutamisele. Teil on õigus nõuda, et Stena Line kustutaks teie isikuandmed põhjendamatu viivituseta järgmistel juhtudel:

 

 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 • esitate kehtiva vastuväite oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult, või
 • isikuandmed tuleb kustutada, et täita seaduslikku kohustust.

 

d) Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:

 

 • isikuandmete õigsust kontrollitakse;
 • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik või seda ei ole töötlemise eesmärkidel enam vaja, kuid te ei soovi isikuandmete kustutamist, vaid üksnes nende kasutamise piiramist;
 • Stena Line ei vaja enam isikuandmeid, kuid need on teie jaoks vajalikud õigusnõuete koostamiseks või esitamiseks või kaitseks õigusnõuete eest; või
 • olete esitanud vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja vastuväite kontrollimine on pooleli.

 

e) Andmete ülekandmise õigus. Teatavatel tingimustel on teil õigus saada teid puudutavad isikuandmed, mille olete Stena Line'ile esitanud, et edastada need teisele teenusepakkujale, kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingu täitmisel.

 

f) Üldine õigus esitada vastuväiteid. Teil on üldine õigus esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui selle aluseks on Stena Line'i õigustatud huvi. Kui te esitate vastuväite, peame tõendama, et meil on isikuandmete töötlemiseks mõjuvad õiguspärased põhjused või et meil on isikuandmeid vaja õigusnõuete koostamiseks või esitamiseks või kaitseks õigusnõuete eest.

 

g) Õigus esitada vastuväiteid otseturundusele. Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Vastuväite esitamisel ei või Stena Line teie isikuandmeid enam sel eesmärgil töödelda.

 

11. Kuidas meiega ühendust võtta?

 

Kasutage alltoodud kanaleid, et meiega ühendust võtta.

Peakontor

Aadress: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Rootsi

Tel: (+46) 770 - 57 57 00

E-post: info.se@stenaline.com

 

Riiklik tütarettevõtja (Stena Line'i nimel tegutsev volitatud töötleja):

Stena Line Limited

Stena House, Station Approach

Holyhead, Anglesey

LL65 1DQ, ÜK

Tel: +44 (0)844 770 7070

E-post: info.se@stenaline.com

 

Juhime tähelepanu, et oleme ametisse nimetanud ka andmekaitseametniku, kelle poole võite pöörduda, kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta. Meie andmekaitseametnikule Wiebke Jensenile saab kirjutada aadressi dpo@stenaline.com .