Kas ma saan oma lemmiklooma kaasa võtta?

Muidugi! Ärge jätke reisile minnes maha oma neljajalgset sõpra, ta kuulub ju ka perre! Võtke ta kaasa, et saaksite temaga koos seigelda ja lõbutseda. Stena Line'i laevadel on lemmikloomad teretulnud. Saate broneerida oma sõbrakesele koha aedikus (aedikukoha saamiseks soovitame teil teha broneeringu), võtta ta pardale kaasa (järgides teatud reegleid) või jätta ta autosse (see ei ole teatud liinidel lubatud, nii et uurige enne sõitu täpsemalt).  Mõnel meie laeval on lemmikloomaga reisijatele mõeldud kajutid, mida saab ka broneerida.

____________________________________________________________________________

 

Mis siis, kui reisin koos juhtkoera, kuulmiskoera või autismiga inimese abikoeraga?

 

Juhtkoerad, kuulmiskoerad ja autismiga inimeste abikoerad on teretulnud kõikides sadamates ja kõikidel laevadel ning neil on õigus reisida tasuta.  Neil on kõigil Stena Line'i liinidel ja laevadel täielik juurdepääs reisijatekkidele. Kõigil juhtkoertel, kuulmiskoertel või autismiga inimeste abikoertel peavad sadamas reisile registreerimisel olema vajalikud dokumendid ning nad peavad kogu reisi ajal kandma nõuetekohaseid rakmeid ja veste. Palun vaadake allpool Iiri mere marsruutidel abikoerte kohta kehtivaid erireegleid. Juhul kui mõnel teisel reisijal on tõsine koeraallergia, teatame sellest abikoera omanikule ja koerast omakorda allergilisele reisijale. Kuna kõikidel juhtudel ei pruugi meil olla võimalik osutada vajalikku arstiabi, siis võime allergiahoo võimaluse vähendamiseks paluda mõlemal osapoolel teatud aegadel (nt kui üks osapool on restoranis söömas) teatud piirkondi vältida.

____________________________________________________________________________

 

Milliseid vaktsiine on mu lemmikloomal vaja?

 

Kui reisite Suurbritanniasse ja Euroopasse, peavad lemmikloomadel olema dokumendid, mis näitavad, et peamised vaktsineerimised on tehtud. Palun pange tähele, et kõigi seadusest tulenevate nõuete täitmiseks on teie kohustus esitada kõik vajalikud dokumendid ja teha kõik ettevalmistused, vajadusel ka seoses karantiiniga.

 

Mandri-Euroopast Ühendkuningriiki reisimiseks peavad koerad vähemalt 24–120 tundi enne pardale registreerimist läbima paelussivastase ravikuuri. ELi lemmikloomapass peab sisaldama ravikuuri läbimise aega ja kuupäeva.  Põhja-Iirimaa elanikud saavad teavet aadressilt https://www.daera-ni.gov.uk/articles/travelling-pets, kuid lemmikloomade mittekaubanduslikul transpordil Põhja-Iirimaa ja Suurbritannia vahel ei ole vaja lemmikloomapassi ega tavakontrolle, kui ei ole teatatud teisiti.

 

Lemmikloomad peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu.  Teie lemmikloomal peab olema mikrokiip, vastasel juhul ei lähe vaktsineerimine arvesse.  Koer peab enne vaktsineerimist olema vähemalt 12 nädalat vana ja vaktsineerimine peab reisi jooksul kehtima.  Reisi kuupäevaks peab marutaudivastasest vaktsineerimisest olema möödunud 21 päeva.

____________________________________________________________________________

 

Kas mu lemmikloomal on vaja lemmikloomapassi?

 

Loomadega, nagu koerte, kasside ja tuhkrutega, reisimist reguleerivad ELi lemmikloomapassi tingimused. ELi lemmikloomapass või looma tervisetõend asendab kõiki passe või muid dokumente, mida on Euroopas varem lemmikloomadega reisimiseks kasutatud, sh PETS-dokumenti. ELi lemmikloomapassi väljastab volitatud loomaarst pärast mikrokiibi paigaldamist ja vereanalüüsi.

 

Alates 1. jaanuarist 2021 ei kehti enam ELi lemmikloomapassid, mis on väljastatud Suurbritannias või Põhja-Iirimaal enne 31. detsembrit 2020. Põhja-Iirimaal kasutatakse reisimise võimaldamiseks vahemeetmena lemmikloomapasside ajakohastamist; selleks tuleb loomaomanikul võtta ühendust oma loomaarstiga. Uued Ühendkuningriigi (Põhja-Iirimaa) märgistusega ELi lemmikloomapassid jagatakse veterinaarpraksistele ettenähtud ajal.


Brexiti nõuanded: 1. jaanuaril 2021 muutusid reeglid oma koera, kassi või tuhkruga Suurbritanniast ELi reisimiseks. Lisateavet leiate aadressilt GOV.UK.

 

Palun pange tähele, et kõigi seadusest tulenevate nõuete täitmiseks on teie kohustus esitada kõik vajalikud dokumendid ja teha kõik ettevalmistused, vajadusel ka seoses karantiiniga.

____________________________________________________________________________

 

Milliseid dokumente on mu lemmikloomal vaja?

 

ELi lemmikloomadega reisimise korra kohaselt peavad kõik lemmikloomast koerad, kassid ja tuhkrud, kes liiguvad ELi liikmesriikide vahel, vastama samadele loomade tervist puudutavatele reeglitele. Kõik Iiri Vabariigi ja Ühendkuningriigi, Ühendkuningriigi ja Mandri-Euroopa ning Euroopa riikide vahel reisivad lemmikloomad peavad olema kiibistatud ja neil peab olema lemmikloomapass. Lisateavet lemmikloomade reisimisel 29. detsembril 2014 rakendatud muudatuste kohta leiate järgmist linki klõpsates – ELi lemmikloomadega reisimise eeskirjad.

 

Palun pange tähele, et kõigi seadusest tulenevate nõuete täitmiseks on teie kohustus esitada kõik vajalikud dokumendid ja teha kõik ettevalmistused, vajadusel ka seoses karantiiniga.

____________________________________________________________________________

 

Kas mu lemmikloom peab olema kiibistatud?

 

Kõik Iiri Vabariigi ja Ühendkuningriigi või Mandri-Euroopa ning Ühendkuningriigi ja Mandri-Euroopa vahel reisivad lemmikloomad peavad olema kiibistatud ja neil peab olema lemmikloomapass. Teie lemmikloomal peab olema heakskiidetud elektrooniline transponder (mikrokiip), mille abil volitatud loomaarst saaks ta tuvastada. Lemmikloomade elektrooniliste identifitseerimisnumbrite registreerimisega tegeleb mitu organisatsiooni. Registriga liitumisest on kasu ka siis, kui lemmikloom juhtub ära jooksma. 

 

Palun pange tähele, et kõigi seadusest tulenevate nõuete täitmiseks on teie kohustus esitada kõik vajalikud dokumendid ja teha kõik ettevalmistused, vajadusel ka seoses karantiiniga.

____________________________________________________________________________

 

Millised on reeglid lemmikloomadega reisimiseks pärast Brexitit?

 

1  jaanuaril 2021 muutusid reeglid oma koera, kassi või tuhkruga Suurbritanniast ELi (kaasa arvatud Suurbritanniast Iiri vabariiki) reisimiseks. Lisateavet leiate allolevatelt linkidelt.

Lemmikloomadega reisimine Suurbritanniast Euroopa Liitu >>

Lemmikloomadega reisimine Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa vahel >>

Lemmikloomadega reisimine Iiri Vabariigist Suurbritanniasse >>

___________________________________________________________________________

 

Kui mu lemmikloom jääb sõidukisse, kas saan teda sõidu ajal vaatamas käia?

 

See võib olla lubatud, kuid erineb laevati ja seda ei saa garanteerida.  Lisateabe saamiseks võtke broneeringu tegemise ajal ühendust meie meeskonnaga.

____________________________________________________________________________

 

Mis siis, kui reisin rohkem kui 5 lemmikloomaga?

 

Alates 29. detsembrist 2014 kehtivad ELi lemmikloomade reisimise eeskirjade muudatuste tõttu rohkem kui viit lemmiklooma vedavatele sõidukitele täiendavad reeglid. Lisateabe saamiseks klõpsake lingil ELi lemmikloomadega reisimise eeskirjad.

 

Kui reisite 6 või enama lemmikloomaga, et osaleda võistlusel või näitusel, peate täitma kaubandusliku veo erandi deklaratsiooni. Peaksite broneeringu tegema meie kõnekeskuse kaudu, esitama võistlusel või näitusel osalemise kohta tõendi, ja reisile registreerumisel esitama erandi deklaratsiooni. 

 

Kui reisite 6 või enama lemmikloomaga ja ei reisi võistlusele ega näitusele, peate broneeringu tegema meie kaubaveoosakonna kaudu ja esitama kõik vajalikud dokumendid loomade kaubanduslikuks vedamiseks.

 

Kasulikud lingid (Ühendkuningriik)

 

Erandi deklaratsiooni vormid

Lemmikloomadega reisimine Põhja-Iirimaalt

Lemmikloomade kaubanduslik vedu Põhja-Iirimaalt 

Ühendkuningriigi valitsuse nõuanded elusloomade veoks

____________________________________________________________________________

 

Ma reisin hobustega, kas ma saan teha broneeringu internetis?

 

Meie Belfasti–Cairnryani ja Belfasti–Liverpooli liinidel, Rootsi ja Taani vahelistel liinidel ning Rootsi ja Saksamaa vahelistel liinidel saab kuni 12 m pikkusele hobuveokaubikule koha broneerida veebis. Üle 12 m pikkuse sõiduki koht neile liinidele tuleb broneerida meie veoosakonna kaudu. Rootsi ja Poola vahel reisimiseks saab broneerida koha kuni 14 m pikkusele hobuveokaubikule. Kõigi teiste liinide puhul broneerige koht Stena Line Freighti kaudu.

 

____________________________________________________________________________

 

Plaanite reisi üle Iiri mere koos oma lemmikloomaga

 

Lemmikloomale koha broneerimine on kohustuslik

Sõltumata sellest, millise valiku oma lemmikloomaga reisides teete, tuleb kõigile lemmikloomadele, olenemata sellest, kas reisite autoga või jalgsi, broneerida koht enne reisi.

 

Lemmiklooma dokumendid

Teie kohustus on tagada, et teil on oma lemmiklooma jaoks olemas kõik nõutavad dokumendid.

 

Enne reisimist veenduge, et oleksite kursis ELi ja PETS-eeskirjadega

 

Abikoerad

Kõikidesse avalikesse kohtadesse sadamates ja laevadel on lubatud ainult abikoerad. Kui abikoerad on rakmetes või rihma otsas ja vastavad alljärgnevatele nõuetele, on neil õigus tasuta reisida.  Et teie koeral oleks juurdepääs kõigile pardal olevate aladele, külastage palun laevale saabudes meie infolauda ja näidake oma koera sellekohaseid dokumente.

 

Abikoertele kehtivad nõuded

 • Koer peab olema saanud erikoolituse puudega isiku abistamiseks ja vastava tunnistuse organisatsioonilt, mis on üleilmselt abikoerte organisatsioone akrediteerivate rahvusvahelise abikoerte ühingu (ADI) või rahvusvahelise juhtkoerte liidu (IGDF) täieõiguslik liige; või
 • kui ADI või IGDF ei tunnista teda abikoerana ja ta ei ole emotsionaalse toe koer (lohutuskoer), peab kvalifitseeritud koeratreener esitama kirjaliku tõendi, et loom on sertifitseeritud vastavalt ADI nõuetele, mis käsitlevad abikoera kasutamist avalikus kohas. Nõudeid saate vaadata siit: (https://www.k9events.com/public-access/ADI.PublicAccessTest.updated.MAY14F-2.pdf).

 

Kui teie koer ei vasta ülaltoodud nõuetele või on emotsionaalse toe koer, keda ADI või IGDF abikoerana ei tunnista, ei tohi teie koer reisi ajal üldkasutataval alal viibida. Sellisel juhul broneerige oma koerale koht, mis võimaldab reisida lemmikloomaga meie tavareeglite kohaselt.

 

Teie koer peab kandma eristavaid rakmeid, rätikut, rihma või koeravesti, et laeva meeskond ja teised reisijad ta kohe ära tunneksid.

 

Järgime võrdõiguslikkuse ja inimõiguste komisjoni suuniseid, mille leiate siit: (https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assistance-dogs-a-guide-for-all-businesses.pdf)

 

See eeskiri kehtib ainult abikoertele; kõik muud abiloomad peavad reisima lemmikloomana meie tavaeeskirjade järgi.

 

Emotsionaalse toe koerad 

Cairnryani–Belfasti liinil laevade Stena Superfast VII ja Superfast VIII pardal tohivad emotsionaalse toe koerad reisida lemmikloomade transpordipuurides (max suurus: 91 x 62 x 56 cm). Emotsionaalse toe koeral peab olema sellekohane kirjalik kinnitus vaimse tervise spetsialistilt või perearstilt. Emotsionaalse toe koerale tuleb koht broneerida kõnekeskuse kaudu.

 

Kõik koerad peavad kogu aeg olema täiskasvanu kontrolli all.  Aedikusse, lemmikloomasalongi või lemmikloomakajutisse viimise ajal peab koer kandma kaelarihma ja olema mittepikeneva rihma otsas (rihma pikkus kuni 122 cm ehk 4 jalga). Kui teie koer on olnud või on agressiivne inimeste või teiste loomade suhtes, peab ta alati kandma suukorvi, välja arvatud siis, kui ta viibib lemmikloomasalongis, -kajutis või -aedikus.

 

Teie võimalused Iirimaale/Iirimaalt ja Prantsusmaale reisimisel

Kui reisite oma lemmikloomaga Iiri merel, on teil sõltuvalt marsruudist ja parvlaevast, millega reisite, mitu võimalust.

 

Lemmikloomad autos (siht- või lähtekoht Iirimaa või Prantsusmaa)

Lemmikloomad võivad sõidukisse jääda kõikidel marsruutidel, välja arvatud Stena Vision meie liinil Rosslare–Cherbourg.  Kuigi lemmikloomad võivad sõidukisse jääda ka meie pikematel ülesõitudel (Liverpool–Belfast ja Rosslare–Cherbourg (ainult Stena Horizon)), võivad need ülesõidud olla teatud koerte jaoks liiga pikad. Seepärast soovitame koeratõugudele, kes on sõidukis valitseva kuumuse või halva õhuringluse suhtes tundlikumad, broneerida kas lemmikloomakajuti või -aediku.

 

Sõidukisse jäävad lemmikloomad reisivad tasuta.

 

Lemmikloomad aedikutes (siht- või lähtekoht Iirimaa või Prantsusmaa)

Aedikukoha saab broneerida broneerimise etapis „Stena Plus ja lisateenused pardal“ või meie kõnekeskuse kaudu.

 

Cairnryani–Belfasti, Holyheadi–Dublini ja Fishguardi–Rosslare’i vahel reisides on lemmikloomaaedikud tasuta.  Meie liinidel Liverpool–Belfast ja Rosslare–Cherbourg (ainult Stena Horizon) tuleb tasuda aediku eest mõlemal suunal. Pange tähele, et Stena Visionil Rosslare–Cherbourgi marsruudil lemmikloomaaedikuid ei ole.

 

Meie liinidel Liverpool–Belfast ja Holyhead–Dublin sõitvate laevade lemmikloomaaedikutele pääseb ligi kogu reisi vältel.  Nendel kahel marsruudil saate oma koera mitte ainult külastada, vaid teda kontrollitud tingimustes ka treenida.  Rosslare’i–Cherbourgi liinil sõidukites viibivate lemmikloomade külastusaegade kohta laeval Stena Horizon küsige pardale minnes infolauast meie meeskonnalt.  Kui ilm võimaldab, on lubatud kaks maksimaalselt 10 minuti pikkust järelevalvega külastust ülesõidu kohta.

 

Meie aedikud sobivad koduloomadele, näiteks kassidele ja koertele. Kui veate kariloomi, eksootilisi, ohtlikke või suuremaid lemmikloomi, peate enne broneerimist võtma ühendust klienditeenindusega, et teha kindlaks, kas pardal olevad rajatised sobivad looma/lemmiklooma ohutuks transportimiseks.

 

Spetsiaalne lemmikloomaala (ainult reisidel, mille siht- või lähtekoht on Belfast või Cairnryan)

Kuni 20. maini 2023 on Stena Superfasti laevadel spetsiaalne lemmikloomaala, kus väikestel kassidel ja koertel on lubatud reisida koos omanikuga, kui nad viibivad ülesõidu ajal väikeses transpordipuuris (max suurus 80 × 52 × 52 cm). Loom peab kogu sõidu ajaks jääma transpordipuuri ja teda ei ole lubatud viia teistesse reisijatealadesse. Lemmikloomale tuleb koht lemmikloomaalal broneerida enne reisi. Kui kassil või koeral ei ole broneeritud kohta või kui ta ei mahu ettenähtud väikesesse transpordipuuri, ei tohi teda pardale lemmikloomaalasse viia. Kui liini teenindab mõni teine laev, ei ole lemmikloomad reisijatealades lubatud.

 

Uus lemmikloomasalong (ainult reisidel, mille siht- või lähtekoht on Belfast või Cairnryan)

Alates 21. maist 2023 avatakse Belfasti ja Cairnryani vahelisel marsruudil spetsiaalne lemmikloomasalong.  Lemmikloomasalongis peab teie lemmikloom ohutuskaalutlustel jääma kogu ülesõidu ajaks oma turvalisse transpordipuuri.  Lemmiklooma transpordipuuri lubatud maksimaalsed mõõtmed: pikkus 91 cm x kõrgus 62 cm x laius 56 cm.  Lemmikloomasalong ei ole mõeldud ainult koertele. Kuna salongi on lubatud erinevad lemmikloomad ja loomatõud, peavad kõik lemmikloomad jääma oma transpordipuuridesse.  Salong on kinnine ala ja võõras keskkond kõikidele lemmikloomadele, mistõttu on sellest reeglist kinnipidamine lemmikloomade ja omanike mugavuse ning turvalisuse huvides kõigile loomaomanikele kohustuslik.

 

Ühe broneeringu kohta on lubatud kuni 2 lemmiklooma.  Ohutus- ja turvalisuskaalutlustel ei tohi omanikud oma lemmikloomi lemmikloomasalongi järelevalveta jätta. Kõik reisijad, kes soovivad reisida lemmikloomaga lemmikloomasalongis, peavad koha lemmikloomasalongis ette broneerima.

 

Klõpsake siin, et saada lisateavet meie lemmikloomasalongi kohta Belfasti ja Cairnryani vahelistel reisidel.

 

NB! Transpordipuurina ei ole lubatud kasutada kandekotti. Te ei saa oma lemmiklooma pardale tuua, kui teil ei ole kaasas sobivat lemmiklooma transpordipuuri, kuhu teie lemmikloom üleni sisse mahub ja mis on suletav kindla luugi/tõmbluku/lukumehhanismiga. Koht tuleb broneerida igale lemmikloomale, sest igale reisile on lubatud piiratud arv transpordipuure.

 

Lemmikloomakajutid (ainult reisidel, mille siht- või lähtekoht on Iirimaa või Prantsusmaa)

Meil on pakkuda ka mitu broneeritavat lemmikloomakajutit, kuhu saate kaasa võtta kuni 2 lemmiklooma. Neid lemmikloomasõbralikke kajuteid saab broneerida broneerimise etapis „Kajutid“ või meie kõnekeskuse kaudu. Superfasti sviitides meie Belfasti ja Cairnryani vahelisel marsruudil ei ole lemmikloomad lubatud, kuna sviite on laeva kohta piiratud arv.  Meie laevadel Superfast on alates 21. maist spetsiaalne lemmikloomasalong, samuti võimalus jätta lemmikloomi aedikusse või sõidukisse.

 

Stena Vision: ainult lemmikloomakajutid. Lemmikloomad ei tohi sõidukisse jääda

Laeva konfiguratsiooni ja lemmikloomakajutite olemasolu tõttu ei ole Stena Visionil lubatud jätta lemmikloomi ülesõidu ajaks sõidukitesse. Kõik lemmikloomad tuleb enne reisi broneerida pardal asuvatesse lemmikloomakajutitesse. Stena Visioni pardal ei ole ühtegi lemmikloomaaedikut. 

 

Stena Visioni lemmikloomakajutid võimaldavad teil oma kajutisse kaasa võtta kuni 2 lemmiklooma. Broneeringu saate teha broneerimise etapis „Kajutid“ või meie kõnekeskuse kaudu. Stena Visionis on lubatud ainult 2 lemmiklooma broneeringu kohta ja lemmikloomad ei tohi jääda sõidukitesse.

 

___________________________________________________________________________

 

Lemmikloomaga Harwichist Hoek van Hollandisse reisimine

 

Autoga reisimine (maksimaalselt 5 lemmiklooma)

Reisile registreerumisel saate värvilise sildi, mis näitab, et teil on kaasas lemmikloom. See tuleb paigutada tahavaatepeegli külge ja jätta sinna kuni sihtsadamas tolli läbimiseni.

 

Sõidukita reisimine (maksimaalselt 3 lemmiklooma)

Kui reisite sõidukita, peate broneerima lemmikloomakajuti või koha pardal asuvasse lemmiklooma aedikusse, muidu ei pruugita teie lemmiklooma reisile lubada.

 

Kui tulete pardale, palume teil järgida meie töötajate suuniseid. Pardal palume teil pöörduda 9. tekil asuvasse infoletti, kus teile jagatakse lisainfot lemmikloomaga Stena Line’i laevadel viibimise kohta.

 

Reisimine juhtkoera, kuulmiskoera või autismiga inimese abikoeraga

Meie Hoek van Hollandi – Harwichi marsruudile on teretulnud juhtkoerad, kuulmiskoerad ja autismiga inimeste abikoerad ning neil on õigus tasuta reisida. Broneerimise etapis „Stena Plus ja lisateenused pardal“ broneerige lemmikloomakajut ja registreerige koer. Kui vaba lemmikloomakajutit ei ole, võtke ühendust meie klienditeenindusega. Kui ülesõiduks on saadaval ka teised kajutid, leiavad nad sobiva lahenduse.

 

Laevadel on abikoertel täielik juurdepääs reisijatekkidele. Kõigil juhtkoertel, kuulmiskoertel või autismiga inimese abikoertel peavad sadamas reisile registreerimisel olema vajalikud dokumendid ning nad peavad kandma kogu reisi ajal nõuetekohaseid rakmeid ja veste. Juhul kui mõnel teisel reisijal on tõsine koeraallergia, teatame sellest abikoera omanikule ja koerast omakorda allergilisele reisijale. Kuna kõikidel juhtudel ei pruugi meil olla võimalik osutada vajalikku arstiabi, siis võime allergiahoo võimaluse vähendamiseks paluda mõlemal osapoolel teatud aegadel (nt kui üks osapool on restoranis söömas) teatud piirkondi vältida.

 

Aedikud ja lemmikloomakajutid pardal

Küttega aedikutes on piiratud arv kohti. Koha peate broneerima broneerimise etapis „Stena Plus ja lisateenused pardal“. Meil on ka mõned lemmikloomakajutid, kuhu saate oma lemmiku kaasa võtta. Lemmikloomi ei ole lubatud kaasa võtta restoranidesse, baaridesse ega kauplustesse. Meie parvlaevadel on olemas ala, kus saate oma koera jalutada.

 

Pardal on kolmes suuruses aedikuid

 • Suured aedikud: 97 cm x 94 cm x 100 cm (k x l x s)
 • Keskmised aedikud: 64 cm x 108 cm x 100 cm (k x l x s)
 • Väikesed aedikud: 65 cm x 50 cm x 100 cm (k x l x s)

 

Meil on pakkuda mitu lemmikloomakajutit, kus teie lemmikloom saab reisida koos teiega. Maksimaalne lemmikloomade arv kajutis:

 • 3 väikest lemmiklooma kaaluga kuni 15 kg või
 • 2 keskmise suurusega lemmiklooma kaaluga kuni 30 kg või
 • 1 suur lemmikloom kaaluga üle 30 kg

 

Lemmikloomi ei ole lubatud võtta restoranidesse, baaridesse ega kauplustesse. Meie parvlaevadel on olemas ala, kus saate oma koera jalutada.

 

NB! Suuremad lemmikloomad peavad ise trepist üles ronima, saama üle kõrge ukseläve ja neid võib olla vaja tõsta keskmistesse või väikestesse aedikutesse, mis paiknevad põrandast kõrgemal.

 

Pardale on lubatud ainult järgmised lemmikloomad: koerad, kassid, küülikud, merisead, hamstrid, tuhkrud, hiired, tšintšiljad ja kõrbehiired (maksimaalne arv kehtib ka väikenäriliste puhul).

 

Reisidokumendid

Lemmiklooma reisidokumendid peavad vastama hulgale nõuetele.

 • Loom peab olema vähemalt 15 nädalat vana.
 • Tuvastamist võimaldav kiip (peab olema paigaldatud enne marutaudivaktsiini manustamist, võib paigaldada ka vaktsineerimispäeval).
 • Kehtiv marutaudivastase vaktsineerimise tunnistus (sõit on võimalik alles vähemalt 21 päeva pärast esimest vaktsineerimist). Kui looma on vaktsineeritud varem ja tema tunnistus veel kehtib, ei ole ooteaeg vajalik.
 • Kehtiv Euroopa lemmikloomapass, mille on väljastanud ELi liikmesriik, või tervisetõend, mille on väljastanud Ühendkuningriigi või muu ELi mittekuuluva riigi vastutav ametiasutus.
 • Paelussivastane ravikuur. Nõue kehtib ainult koertele. Loomaarst peab ravikuuri tegema vähemalt 1 päev (24 tundi) ja kõige rohkem 5 päeva (120 tundi) enne Ühendkuningriiki sisenemise aega ning ravikuuri aeg peab olema kirjas looma passis. (Kehtib ainult Hoek van Hollandist Harwichi reisides.)

 

Pärast reisi

Kui te Harwichi rahvusvahelises sadamas pardalt lahkute, võivad keskkonna-, toidu- ja maaeluministeeriumi (DEFRA) inspektorid teie lemmiklooma kontrollida. Soovitame kõik lemmiklooma puudutavad dokumendid käepärast hoida. See on Ühendkuningriigi sadamasse saabudes tavaline protseduur.

 

Lisateavet selle kohta, kuidas reisida lemmikloomaga EList Ühendkuningriiki ja vastupidi, leiate DEFRA veebisaidilt ja Ühendkuningriigi valitsuse veebisaidilt GOV.UK.

 

Kui teil on küsimusi, helistage lisateabe saamiseks meie klienditeeninduse numbrile.

 

____________________________________________________________________________

 

Lemmikloomaga reisimine Göteborgi–Frederikshavni liinil

 

Lemmikloomade kohtade arv on piiratud ja kõigi lemmikloomade jaoks peab enne reisi olema tehtud broneering.  Sadamas peate meie reisile registreerumise meeskonda teavitama, et reisite koos lemmikloomaga. Kassid peavad reisima puuris/kandekotis. 

Kõigil laevadel on autotekk reisi ajal suletud ja reisijaid sinna ei lubata.


Stena Jutlandica

Lemmikloomad võivad viibida avatud autotekil autos või koertega reisijatele mõeldud salongis.

Stena Danica

Lemmikloomad võivad jääda autosse (välja arvatud mais, juunis, juulis ja augustis) või reisida koertega reisijatele mõeldud salongis.

Stena Vinga

Lemmikloomad võivad jääda autosse (välja arvatud mais, juunis, juulis ja augustis) või reisida koertega reisijatele mõeldud salongis. Lemmikloomadele on avatud väike jooksuala.

 

NB! Taanis on kohustuslik osta oma koerale vastutuskindlustus. Vastutuskindlustus ei kata loomaarsti kulusid.  Kontrollige, kas kindlustus kehtib ka riigis, kuhu te lähete, ja kui kaua see kehtib. Küsige kindlustuspakkujalt, kuidas oleks kõige parem oma lemmiklooma reisiks kindlustada.

____________________________________________________________________________

 

 

Lemmikloomaga reisimine Grenaa–Halmstadi liinil

 

Lemmikloomad võivad jääda autosse (välja arvatud mais, juunis, juulis ja augustis) või reisida koertega reisijatele mõeldud salongis.

 

NB! Taanis on kohustuslik osta oma koerale vastutuskindlustus. Vastutuskindlustus ei kata loomaarsti kulusid.  Kontrollige, kas kindlustus kehtib ka riigis, kuhu te lähete, ja kui kaua see kehtib. Küsige kindlustuspakkujalt, kuidas oleks kõige parem oma lemmiklooma reisiks kindlustada.

____________________________________________________________________________

 

 

Lemmikloomaga reisimine Rostocki–Trelleborgi liinil

 

Peate loomale koha ette broneerima ja sadamasse saabumisel teavitama temast meie reisile registreerimise meeskonda.

 

Mecklenburg-Vorpommerni ja Skåne pardal on piiratud arv broneeritavaid lemmikloomakajuteid.  Kui teete broneeringu ilma lemmikloomakajutita, tuleb teil broneerimise lõpus teha jaotises „Lisad“ broneering ka lemmikloomale. Kui jaotises „Lisad“ ei ole lemmikloomakohti näidatud, siis ei ole valitud reisile võimalik oma lemmikut kaasa võtta. Sellisel juhul valige palun muu väljumine. Lemmikloomad ei ole lubatud restoranides, baarides ega kauplustes. Tekil võivad nad viibida selleks ettenähtud aladel.

____________________________________________________________________________

 

Lemmikloomaga reisimine Kieli–Göteborgi liinil

 

Kieli–Göteborgi liinil saate lemmikloomaga reisida, kuid selleks peate broneerima lemmikloomakajuti. Igal väljumisel on piiratud arv broneeritavaid lemmikloomakajuteid. Ühes kajutis ei tohi olla enam kui kaks lemmiklooma.  Pange tähele, et te ei saa oma lemmikloomaga reisida, kui vaba lemmikloomakajutit ei ole.  Teie lemmikloom ei tohi ülesõidu ajaks jääda sõidukisse. Lemmikloom tuleb teiega ühel ajal pardale registreerida ja teid juhatatakse seejärel kõige lühemat teed mööda lemmikloomakajutisse. Lemmiklooma ei tohi viia üldkasutatavatele aladele ja temaga võib viibida ainult kajutis või jalutusalal.

____________________________________________________________________________

 

 

Lemmikloomaga reisimine Gdynia–Karlskrona liinil

 

Laevade Stena Spirit, Stena Ebba ja Stena Estelle pardal tohivad lemmikloomad reisida vaid spetsiaalsetes lemmikloomakajutites. Igal väljumisel on saadaval piiratud arv broneeritavaid lemmikloomakajuteid. Kui ühtegi vaba lemmikloomakajutit ei ole, siis ei saa lemmikloomaga reisida.Lemmikloom tuleb teiega ühel ajal reisile registreerida ja seejärel näitab meeskonnaliige kõige lühemat teed spetsiaalsesse lemmikloomakajutisse. Lemmikloomal ei ole lubatud viibida üldkasutatavatel aladel, välja arvatud jalutusalal välistekil. Koerad peavad kajutist väljaspool kandma suukorvi ja neid tuleb hoida rihma otsas. Kassid peavad reisima puuris/kandekotis.

 

____________________________________________________________________________

 

Lemmikloomaga reisimine Travemünde–Liepāja liinil

 

Meie Travemünde–Liepāja liinil saate lemmikloomaga reisida Stena Flavia ja Stena Livia pardal. Selleks peate broneerima spetsiaalse lemmikloomakajuti.  Saadaval on kaks lemmikloomakajutit. Kui mõlemad lemmikloomakajutid on broneeritud, siis ei saa lemmikloomaga reisida. Loomi ei tohi ülesõidu ajaks sõidukisse jätta. Lemmikloomad on keelatud üldkasutatavatel aladel. Koerad peavad olema rihma otsas ja kandma suukorvi.

____________________________________________________________________________

 

 

Lemmikloomaga reisimine Nynäshamni–Ventspilsi liinil

 

Stena Baltical ja Stena Scandical on kajutid, kuhu on lubatud võtta lemmikloomi. Kui valite lemmiklooma transpordiks kajuti, ei võeta looma eest tasu, kuid broneering peab näitama, mitu lemmiklooma teiega reisib (kuni 5 lemmiklooma ühe kajuti kohta). Suvehooajal (1. maist 30. septembrini) on lemmikloomadel lubatud autosse jääda. Kindlatel aegadel saate koos meeskonnaliikmega oma lemmiklooma vaatama minna. Autos reisivale lemmikloomale kehtib lisatasu. 

____________________________________________________________________________

 

Millised on laevaga reisides minu kohustused seoses lemmikloomaga?

 

 • Te vastutate looma heaolu eest.
 • Kui lemmikloom reisib sõidukis või pardal asuvas aedikus, peab ta sinna jääma kogu reisi ajaks.
 • Soovitame panna koera reisi ajaks pardal asuvasse aedikusse. Stena Line ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida, kui otsustate aedikut mitte kasutada.
 • Teie kohus on tagada, et kõik ELi lemmikloomadega reisimise eeskirjade ja Ühendkuningriigi lemmikloomade reisimise korra (PETS) tingimused oleksid täidetud.
 • Stena Line ei vastuta esitatud teabe täpsuse eest.
 • Kui teie lemmikloom ei vasta ELi lemmikloomadega reisimise eeskirjadele ja Ühendkuningriigi lemmikloomade reisimise korra (PETS) tingimustele, siis võib loom jääda Ühendkuningriiki karantiini kuni 6 kuuks või ta saadetakse maalt välja.
 • Stena Line on PETSi akrediteeringuga vedajana kohustatud kontrollima teie dokumente ja võib keelduda teie lemmiklooma veost, kui dokumendid ei vasta PETSi nõuetele.
 • Kui kavatsete oma lemmiklooma karantiini panna, vastutate täielikult selle protseduuriga seotud ettevalmistuste ja kulude eest. Enne reisile asumist peate Stena Line'ile edastama kõik asjakohased dokumendid.
 • Stena Line ei vastuta ühegi kulu eest, mis tekivad seoses ELi lemmikloomade reisimise eeskirjade ja PETSi tingimuste rikkumisega.
 • Me ei võta mingit vastutust kahju eest, mille on tekitanud teie lemmikloom pardal olles. Te nõustute, et kui teie loom põhjustab tervisekahjustuse või ohujuhtumi, võidakse sellest teavitada vastavaid ametiasutusi ning mõnel juhul võib sellega kaasneda kriminaalkorras või muul õiguslikul alusel vastutusele võtmine.

____________________________________________________________________________

 

Ebaseaduslik kutsikatega kaubitsemine


Stena Line mõistab hukka ebaseadusliku kutsikatega kauplemise ja üritab seda tõkestada. Koostöös DAERA ja DEFRA-ga püüab Stena Line aktiivselt tõkestada kutsikafarmidest pärit koerte ja kutsikate vedu Iirimaa ja Suurbritannia vahel. Inspektoritel on lubatud peatada ja läbi otsida sõidukeid, mis kuuluvad inimestele, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus koerte ja kutsikatega kauplemises. Kõikidel reisijatel, kes veavad koeri ebaseaduslikult, keelatakse reisi jätkamine. Tagajärjeks on kriminaalvastutusele võtmine ja kutsikate konfiskeerimine.

____________________________________________________________________________

 

 

Lahtiütlus lemmikloomadega seotud vastutusest

 

Stena Line ei vastuta selle veebisaidi linkide ega nende sisu eest. Lingid on esitatud ainult teie huvides ja Stena Line ei vastuta esitatud teabe ebatäpsuste eest.

____________________________________________________________________________