Kas ma saan oma lemmiklooma kaasa võtta?

Muidugi! Ärge jätke reisile minnes oma neljajalgset sõpra maha. Ta on ju osa teie perekonnast! Võtke ta kaasa, et saaksite koos seigelda ja lõbutseda. Stena Line’i laevadel on lemmikloomad teretulnud ning te saate broneerida oma sõbrakesele koha spetsiaalses aedikus. Soovitame teil aedikus koha saamiseks teha eelbroneering. Võtke oma loom pardale kaasa (sel juhul kehtivad mõned reeglid) või hoidke ta oma autos (teatud liinidel selline võimalus puudub – palun kontrollige oma liinil kehtivaid reegleid). Mõnel meie laeval on olemas lemmikloomakajutid, mida saab ka ette broneerida.

____________________________________________________________________________

 

Mida teha, kui reisin koos juhtkoera, kuulmiskoera või autismiga inimese abikoeraga?

 

Juhtkoerad, kuulmiskoerad ja autismiga inimeste abikoerad on teretulnud kõikides sadamates ja kõikidel laevadel ning neil on õigus reisida tasuta. Neil on kõikidel Stena Line’i liinidel ja laevadel täielik juurdepääs reisijate tekkidele. Kõikidel juhtkoertel, kuulmiskoertel või autismiga inimeste abikoertel peavad sadamas reisile registreerimisel olema vajalikud dokumendid ning nad peavad kogu reisi ajal kandma nõuetekohaseid rakmeid ja veste. Palun vaadake allpool Iiri mere marsruutidel abikoerte suhtes kehtestatud erireegleid. Juhul kui mõnel teisel reisijal on tõsine koeraallergia, teavitame sellest abikoera omanikku (koerast teavitame omakorda allergiaga reisijat). Kuna kõikidel juhtudel ei pruugi meil olla võimalik osutada vajalikku arstiabi, siis võime allergiahoo võimaluse vähendamiseks paluda mõlemal reisijal teatud aegadel teatud piirkondi vältida (nt kui üks reisijatest on parasjagu restoranis söömas).

____________________________________________________________________________

 

Milliseid vaktsiine on mu lemmikloomal vaja?

 

Kui reisite Suurbritanniasse ja Euroopasse, peavad lemmikloomadel olema dokumendid, mis näitavad, et peamised vaktsineerimised on tehtud. NB! Olete kohustatud esitama kõik vajalikud dokumendid ja ise tegema kõik ettevalmistused (k.a karantiiniga seotud) kõigi seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

 

Mandri-Euroopast Ühendkuningriiki reisimisel peavad koerad vähemalt 24–120 tundi enne reisile registreerimist olema läbinud paelusside vastase ravi. ELi lemmikloomapassis peab olema märgitud ravikuuri läbimise aeg ja kuupäev. Põhja-Iirimaa elanikele mõeldud teave on avaldatud veebilehel https://www.daera-ni.gov.uk/articles/travelling-pets, kuid lemmikloomade mittekaubanduslikul liikumisel Põhja-Iirimaa ja Suurbritannia vahel ei ole hetkel vajalik lemmikloomapassi olemasolu ega tavakontrolli läbimine (kui ei ole märgitud teisiti).

 

Lemmikloomad peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Esmalt veenduge, et teie lemmikloomal on olemas mikrokiip (vastasel juhul ei lähe vaktsineerimine arvesse). Koer peab enne vaktsineerimist olema vähemalt 12 nädalat vana ja vaktsineerimine peab reisi jooksul veel kehtima (s.t revaktsineerimise kuupäev peab langema reisijärgsele ajale). Reisi kuupäevaks peab marutaudivastasest vaktsineerimisest olema möödunud 21 päeva.

____________________________________________________________________________

 

Koerte või kassidega Rootsi reisimine

 

Pange tähele, et välisriigist Rootsi reisimisel peate teavitama Rootsi tolli.

 

Kui elate mõnes teises ELi liikmesriigis, on teil võimalik kasutada Rootsi tolli teavitamiseks e-teenust juba enne reisi. Teave Rootsi tolli teavitamise võimaluste kohta on avaldatud järgmisel veebilehel: Reisimine koos koerte või kassidega.

____________________________________________________________________________

 

Kas mu lemmikloomal on vaja lemmikloomapassi?

 

Lemmikloomadega (nt koerte, kasside ja tuhkrutega) reisimist reguleerivad ELi lemmikloomapassi tingimused. ELi lemmikloomapass või looma tervisetõend asendab kõiki muid passe ja dokumente, mida on Euroopas varem lemmikloomadega reisimiseks kasutatud, sh PETS-dokumenti. ELi lemmikloomapassi väljastab volitatud loomaarst pärast mikrokiibi paigaldamist ja vereanalüüsi.

 

Alates 1. jaanuarist 2021 ei kehti enam ELi lemmikloomapassid, mis on väljastatud Suurbritannias või Põhja-Iirimaal enne 31. detsembrit 2020. Põhja-Iirimaal kasutatakse reisimise võimaldamiseks ajutise meetmena lemmikloomapasside ajakohastamist (selleks tuleb looma omanikul võtta ühendust oma loomaarstiga). Uued Ühendkuningriigi (Põhja-Iirimaa) märgistusega ELi lemmikloomapassid jagatakse loomaarstidele aegamööda.


Brexitiga seotud nõuanded: 1. jaanuaril 2021 muutusid reeglid oma koera, kassi või tuhkruga Suurbritanniast ELi reisimiseks. Lisateave on avaldatud veebilehel GOV.UK.

 

NB! Olete kohustatud esitama kõik vajalikud dokumendid ja ise tegema kõik ettevalmistused (k.a karantiiniga seotud) kõigi seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

____________________________________________________________________________

 

Milliseid dokumente on mu lemmikloomal vaja?

 

ELi lemmikloomadega reisimise korra kohaselt peavad kõik lemmikloomadena peetavad koerad, kassid ja tuhkrud, kes liiguvad ELi liikmesriikide vahel, vastama samadele loomade tervist puudutavatele reeglitele. Kõik Iiri Vabariigi ja Ühendkuningriigi, Ühendkuningriigi ja Mandri-Euroopa ning Euroopa riikide vahel reisivad lemmikloomad peavad olema kiibistatud ja neil peab olema lemmikloomapass. Lisainfot 29. detsembril 2014 jõustunud muudatustest lemmikloomadega reisimise tingimustes leiate järgmisel veebilehel – ELi lemmikloomadega reisimise eeskirjad.

 

NB! Olete kohustatud esitama kõik vajalikud dokumendid ja ise tegema kõik ettevalmistused (k.a karantiiniga seotud) kõigi seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

____________________________________________________________________________

 

Kas mu lemmikloom peab olema kiibistatud?

 

Kõik Iiri Vabariigi ja Ühendkuningriigi või Mandri-Euroopa ning Ühendkuningriigi ja Mandri-Euroopa vahel reisivad lemmikloomad peavad olema kiibistatud ja neil peab olema lemmikloomapass. Teie lemmikloomal peab olema heakskiidetud elektrooniline transponder (mikrokiip), mille abil volitatud loomaarst saaks ta tuvastada. Lemmikloomade elektrooniliste identifitseerimisnumbrite registreerimisega tegeleb mitu organisatsiooni. Registriga liitumisest on kasu ka siis, kui lemmikloom juhtub ära jooksma. 

 

NB! Olete kohustatud esitama kõik vajalikud dokumendid ja ise tegema kõik ettevalmistused (k.a karantiiniga seotud) kõigi seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

____________________________________________________________________________

 

Millised on lemmikloomadega reisimise reeglid pärast Brexitit?

 

1  jaanuaril 2021 muutusid koera, kassi või tuhkruga Suurbritanniast ELi (k.a Suurbritanniast Iiri Vabariiki) reisimise reeglid. Lisateabe saamiseks külastage järgmisi veebilehti.

Lemmikloomadega reisimine Suurbritanniast Euroopa Liitu >>

Lemmikloomadega reisimine Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa vahel >>

Lemmikloomadega reisimine Iiri Vabariigist Suurbritanniasse >>

___________________________________________________________________________

 

Kui mu lemmikloom jääb sõidukisse, kas saan teda sõidu ajal vaatamas käia?

 

See võib olla lubatud, kuid erineb laevati ja seda ei saa garanteerida. Lisateabe saamiseks võtke broneeringu tegemise ajal ühendust meie meeskonnaga.

____________________________________________________________________________

 

Mida teha, kui reisin rohkem kui 5 lemmikloomaga?

 

Alates 29. detsembrist 2014 kehtivad ELi lemmikloomade reisimise eeskirjade muudatuste tõttu rohkem kui viit lemmiklooma vedavatele sõidukitele täiendavad reeglid. Lisateabe saamiseks klõpsake lingil ELi lemmikloomadega reisimise eeskirjad.

 

Kui reisite 6 või enama lemmikloomaga, et osaleda võistlusel või näitusel, peate täitma kaubanduslikust veost erandi deklaratsiooni vormi. Peaksite broneeringu tegema meie kõnekeskuse kaudu, esitama tõendi võistlusel või näitusel osalemise kohta ning hiljem reisile registreerumisel esitama erandi deklaratsiooni. 

 

Kui reisite 6 või enama lemmikloomaga ning teie eesmärgiks ei ole võistlusel ega näitusel osalemine, peate broneeringu tegema meie kaubaveoosakonna kaudu ja esitama kõik vajalikud dokumendid loomade kaubanduslikuks vedamiseks.

 

Kasulikud lingid (Ühendkuningriik)

 

Erandi deklaratsiooni vormid

Lemmikloomadega reisimine Põhja-Iirimaalt

Lemmikloomade kaubanduslik vedu Põhja-Iirimaalt 

Ühendkuningriigi valitsuse nõuanded elusloomade ekspordi kohta

____________________________________________________________________________

 

Ma reisin hobustega, kas ma saan teha broneeringu veebis?

 

Meie Belfasti–Cairnryani ja Belfasti–Liverpooli liinidel, Rootsi ja Taani vahelistel liinidel ning Rootsi ja Saksamaa vahelistel liinidel saab kuni 12 m pikkusele hobuhaagisele koha broneerida veebis. Üle 12 m pikkusele sõidukile koha broneerimiseks tuleb aga sel juhul pöörduda meie kaubaveoosakonna poole. Rootsi ja Poola vahel reisimiseks saab broneerida koha kuni 14 m pikkusele hobuhaagisele. Kõigi teiste liinide puhul broneerige koht Stena Line Freighti kaudu.

 

____________________________________________________________________________

 

Plaanite reisi üle Iiri mere koos oma lemmikloomaga

 

Lemmikloomale koha broneerimine on kohustuslik:

Sõltumata sellest, millise valiku oma lemmikloomaga reisides teete, tuleb kõigile lemmikloomadele broneerida koht juba enne reisi (olenemata sellest, kas reisite autoga või jalgsi).

 

Lemmiklooma dokumendid:

Olete kohustatud hoolitsema selle eest, et teil oleks oma lemmiklooma kohta olemas kõik vajalikud dokumendid.

 

Enne reisimist veenduge, et olete kursis ELi eeskirjade ja PETSi nõuetega

 

Abikoerad:

Meie sadamate ja laevade üldkasutatavatele aladele on lubatud ainult abikoerad ning neil on ka õigus reisida tasuta. Nad peavad kandma rakmeid/rihma ning vastama alljärgnevatele nõuetele. Et teie koeral oleks juurdepääs kõigile pardal olevate aladele, külastage palun laevale saabudes meie infolauda ja näidake oma koera sellekohaseid dokumente.

 

Abikoertele kehtivad nõuded

 • Koer peab olema saanud erikoolituse puudega isiku abistamiseks ja vastava tunnistuse organisatsioonilt, mis on üleilmselt abikoerte organisatsioone akrediteerivate rahvusvahelise abikoerte ühingu (ADI) või rahvusvahelise juhtkoerte liidu (IGDF) täieõiguslik liige; või
 • kui ADI või IGDF ei tunnista teda abikoerana ja ta ei ole emotsionaalse toe koer (nn lohutuskoer), peab kvalifitseeritud koeratreener esitama kirjaliku tõendi, et loom on sertifitseeritud avalikus ruumis abikoerana kasutamiseks vastavalt ADI nõuetele. Vastavad nõuded on avaldatud järgmisel veebilehel: (https://www.k9events.com/public-access/ADI.PublicAccessTest.updated.MAY14F-2.pdf).

 

Kui teie koer ei vasta ülaltoodud nõuetele või on emotsionaalse toe koer, keda ADI või IGDF abikoerana ei tunnista, ei tohi teie koer reisi ajal üldkasutatavatel aladel viibida. Sellisel juhul broneerige oma koerale koht tavalise lemmikloomana reisimiseks meie tavareeglite kohaselt.

 

Teie abikoer peab kandma eristavaid rakmeid, rätikut, rihma või koeravesti, et laeva meeskond ja teised reisijad ta kohe ära tunneksid.

 

Järgime võrdõiguslikkuse ja inimõiguste kaitse komisjoni suuniseid, mille leiate siit: (https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assistance-dogs-a-guide-for-all-businesses.pdf)

 

See eeskiri kehtib ainult abikoerte puhul; kõik muud abiloomad peavad reisima tavalise lemmikloomana vastavalt meie tavareeglitele.

 

Emotsionaalse toe koerad: 

Cairnryani–Belfasti liinil laevade Stena Superfast VII ja Superfast VIII pardal tohivad emotsionaalse toe koerad reisida lemmikloomade transpordipuurides (maksimaalne suurus: 91 x 62 x 56 cm). Emotsionaalse toe koerale peab vaimse tervise spetsialist või perearst vormistama vastavasisulise kirjaliku kinnituse. Emotsionaalse toe koerale tuleb koht broneerida kõnekeskuse kaudu.

 

Kõik koerad peavad olema kogu aeg täiskasvanud inimese kontrolli all. Koerad peavad kandma kaelarihma ja olema mittesissetõmmatava rihma otsas (maksimaalne pikkus on 1,2 meetrit), kui nad viiakse aedikusse, lemmikloomade salongi või lemmikloomakajutisse. Kui teie koer on agressiivne või on varem olnud agressiivne inimeste või teiste loomade suhtes, peab ta alati kandma suukorvi, välja arvatud siis, kui ta viibib lemmikloomade salongis lemmiklooma transpordipuuris, lemmikloomakajutis või aedikus.

 

Teie võimalused Iirimaale/Iirimaalt ja Prantsusmaale reisimisel:

Kui reisite oma lemmikloomaga Iiri mere kaudu, on teil sõltuvalt marsruudist ja parvlaevast mitu erinevat võimalust. Juhime tähelepanu sellele, et ajal, kui liini teenindab asenduslaev, ei pruugi kõik loetletud võimalused olla saadaval.

 

Lemmikloomad autos (siht- või lähtekohaks on Iirimaa või Prantsusmaa)

Lemmikloomad võivad jääda teie sõidukisse kõikidel marsruutidel, välja arvatud juhul, kui reisite Stena Visioniga Rosslare–Cherbourg liinil. Meie pikematel reisidel (Liverpool–Belfast ja Rosslare–Cherbourg [ainult Stena Horizon] võivad lemmikloomad küll jääda teie sõidukisse, kuid tingituna pikast sõiduajast ja sellest, et teatud koeratõud võivad olla tundlikumad sõidukis valitseva kuumuse või halva õhuringluse suhtes, soovitame broneerida kas lemmikloomakajuti või -aediku.

 

Sõidukisse jäävad lemmikloomad reisivad tasuta.

 

Lemmikloomad aedikus (siht- või lähtekohaks on Iirimaa või Prantsusmaa)

Aedikukoha saab ette broneerida etapis "Stena Plus ja lisateenused pardal" või meie kõnekeskuse kaudu.

 

Cairnryani–Belfasti, Holyheadi–Dublini ja Fishguardi–Rosslare’i vahel reisides on lemmikloomadele mõeldud aedikud tasuta. Meie Liverpool–Belfast ja Rosslare–Cherbourg liinidel (ainult Stena Horizon) tuleb tasuda aediku kasutamise eest lisatasu mõlemal suunal. NB! Stena Visionil Rosslare–Cherbourgi liinil ei ole lemmikloomadele mõeldud aedikuid.

 

Meie Liverpool–Belfast ja Holyhead–Dublin liinidel sõitvate laevade lemmikloomaaedikutele pääseb ligi kogu reisi vältel. Nendel kahel liinil saate oma koera mitte ainult külastada, vaid teda kontrollitud tingimustes ka treenida. Rosslare’i–Cherbourgi liinil (Stena ‎Horizon) saab täpsemat infot sõidukites viibivate lemmikloomade külastusaegade kohta meie infolaua töötajate käest. Sobiva ilma puhul on lubatud kuni kaks saatjaga külastust, mille pikkus võib olla kuni 10 minutit.

 

Meie aedikud sobivad koduloomadele (nt kassidele ja koertele). Kui veate kariloomi, eksootilisi, ohtlikke või suuremaid loomi, peate enne broneerimist võtma ühendust klienditeenindusega, et teha kindlaks, kas pardal olevad rajatised sobivad looma/lemmiklooma ohutuks transportimiseks.

 

Lemmikloomade salong (ainult reisidel, mille siht- või lähtekohaks on Belfast või Cairnryan)

Meie Stena Superfasti Belfasti ja Cairnryani vaheliste laevade pardal on olemas spetsiaalne lemmikloomade salong. Ohutuse kaalutlustel peab lemmikloomade salongis viibiv lemmikloom jääma kogu reisi ajaks oma turvalisse transpordipuuri. Lemmiklooma transpordipuuri lubatud maksimaalsed mõõtmed: pikkus 91 cm x kõrgus 62 cm x laius 56 cm. Lemmikloomade salong ei ole mõeldud ainult koertele. Seega, kuna salongis on lubatud eri tüüpi lemmikloomad ja loomatõud, peavad kõik lemmikloomad jääma turvaliselt oma transpordipuuri. Salong on suletud ala ja on kõikidele lemmikloomadele võõras keskkond, mistõttu on sellest reeglist kinnipidamine kõigile loomaomanikele kohustuslik lemmikloomade ja omanike mugavuse ja turvalisuse huvides.

 

Ühe broneeringu kohta on lubatud kuni 2 lemmiklooma. Ohutuse ja turvalisuse kaalutlustel ei tohi omanikud oma lemmikloomi mitte kunagi lemmikloomade salongi järelevalveta jätta. Kõik reisijad, kes soovivad reisida lemmikloomade salongis koos oma lemmikloomaga, peavad koha lemmikloomade salongis ette broneerima.

 

Klõpsake siin, et saada lisateavet meie lemmikloomade salongi kohta Belfasti ja Cairnryani vahelistel reisidel.

 

NB! Transpordipuurina ei ole lubatud kasutada kotti. Te ei saa oma lemmiklooma pardale tuua, kui teil ei ole kaasas lemmikloomale sobivat transpordipuuri, kuhu teie lemmikloom täielikult sisse mahub ja mis on suletav kindla luugi / tõmbluku / lukustamismehhanismiga.  Kõigi lemmikloomade jaoks peab enne reisi olema tehtud broneering, sest igale reisile on lubatud piiratud arv transpordipuure.

 

Lemmikloomakajutid (siht- või lähtekohaks on Iirimaa või Prantsusmaa)

Meil on pakkuda ka mitu ette broneeritavat lemmikloomakajutit, kuhu saate kaasa võtta kuni 2 lemmiklooma. Selliseid lemmikloomakajuteid saab ette broneerida etapis „Kajutid“ või meie kõnekeskuse kaudu. Superfasti sviitides meie Belfasti ja Cairnryani vahelisel liinil ei ole lemmikloomad lubatud, kuna sviite on laeval piiratud koguses. Meie Superfast laevadel on alates 21. maist olemas oma lemmikloomade salong ning võimalus jätta lemmikloomi aedikutesse või sõidukitesse.

 

Stena Vision: ainult lemmikloomakajutid. Lemmikloomad ei tohi sõidukitesse jääda

Laeva konfiguratsiooni ja lemmikloomakajutite olemasolu tõttu ei ole Stena Visioni pardal lubatud jätta lemmikloomi reisi ajaks sõidukitesse. Kõikidele lemmikloomadele tuleb eelnevalt broneerida koht lemmikloomakajutis. Stena Visioni pardal ei ole ühtegi koerapuuri ega lemmikloomadele mõeldud aedikut. 

 

Stena Visioni lemmikloomakajutid võimaldavad teil oma kajutisse kaasa võtta kuni 2 lemmiklooma. Broneeringu saate teha etapis „Kajutid“ või meie kõnekeskuse kaudu. Stena Visioni puhul on lubatud ainult 2 lemmiklooma broneeringu kohta, kusjuures lemmikloomad ei tohi jääda sõidukitesse.

 

___________________________________________________________________________

 

Lemmikloomaga reisimine Harwichi–Hoek van Hollandi liinil

 

Autoga reisides (maksimaalselt 5 lemmiklooma)

Reisile registreerumisel saate värvilise sildi, mis näitab, et teil on kaasas lemmikloom. See tuleb paigutada tahavaatepeegli külge ja jätta sinna kuni sihtsadamas tolli läbimiseni.

 

Sõidukita reisimine (maksimaalselt 3 lemmiklooma)

Kui reisite sõidukita, peate broneerima lemmikloomakajuti või koha pardal asuvas lemmiklooma aedikus, muidu ei pruugita teie lemmiklooma reisile lubada.

 

Kui tulete laeva pardale, palume teil järgida meie töötajate suuniseid. Pardal palume teil pöörduda 9. tekil asuvasse infoletti, kus teile jagatakse lisainfot lemmikloomaga Stena Line’i laevadel viibimise kohta.

 

Reisimine juhtkoera, kuulmiskoera või autismiga inimese abikoeraga

Meie Hoek ‎van ‎Hollandi–Harwichi liinidel on teretulnud juhtkoerad, kuulmiskoerad ja autismiga inimeste abikoerad ning neil on õigus reisida tasuta. Broneerige endale lemmikloomakajut ja registreerige oma koer etapis "Stena Plus ja lisateenused pardal". Kui vabu lemmikloomakajuteid ei ole saadaval, võtke ühendust meie klienditeenindusega. Kui reisiks on saadaval ka teisi kajuteid, leiavad nad sobiva lahenduse.

 

Abikoertel on laevadel täielik juurdepääs reisijate tekkidele. Kõikidel juhtkoertel, kuulmiskoertel või autismiga inimeste abikoertel peavad sadamas reisile registreerimisel olema vajalikud dokumendid ning nad peavad kogu reisi ajal kandma sobivaid rakmeid. Juhul kui mõnel teisel reisijal on tõsine koeraallergia, teavitame sellest abikoera omanikku (koerast teavitame omakorda allergiaga reisijat). Kuna kõikidel juhtudel ei pruugi meil olla võimalik osutada vajalikku arstiabi, siis võime allergiahoo ennetamiseks paluda mõlemal reisijal teatud aegadel teatud piirkondi vältida (nt kui üks reisijatest on parasjagu restoranis söömas).

 

Aedikud ja lemmikloomakajutid pardal

Kohtade arv küttega aedikutes on piiratud. Koha peate ette broneerima etapis "Stena Plus ja lisateenused pardal&. Meil on pakkuda mitu lemmikloomakajutit, kus teie lemmikloom saab reisida koos teiega. Lemmikloomad ei tohi viibida restoranides, baarides ega kauplustes. Meie parvlaevade pardal on ala, kus saate oma koeraga jalutada.

 

Pardal on kolmes suuruses aedikuid:

 • Suured aedikud: 97 cm x 94 cm x 100 cm (k x l x s)
 • Keskmised aedikud: 64 cm x 108 cm x 100 cm (k x l x s)
 • Väikesed aedikud: 65 cm x 50 cm x 100 cm (k x l x s)

 

Meil on pakkuda mitu lemmikloomakajutit, kus teie lemmikloom saab reisida koos teiega.

 

Maksimaalne lemmikloomade arv kajutis:

 • 3 väikest lemmiklooma kaaluga kuni 15 kg või
 • 2 keskmise suurusega lemmiklooma kaaluga kuni 30 kg või
 • 1 suur lemmikloom kaaluga üle 30 kg

 

Lemmikloomad ei tohi viibida restoranides, baarides ega kauplustes. Meie parvlaevade pardal on ala, kus saate oma koeraga jalutada.

 

NB! Suuremad lemmikloomad peavad olema võimelised ise trepist üles ronima ning astuma üle kõrge ukseläve. Samuti võib tekkida vajadus tõsta neid keskmistesse või väikestesse aedikutesse, mis paiknevad põrandatasemest kõrgemal.

 

Pardale on lubatud ainult järgmised lemmikloomad: koerad, kassid, küülikud, merisead, hamstrid, tuhkrud, hiired, tšintšiljad ja liivahiired ehk kõrbehiired (maksimaalne arv kehtib ka väikenäriliste puhul).

 

Reisidokumendid

Lemmiklooma reisidokumendid peavad vastama hulgale nõuetele:

 • Loom peab olema vähemalt 15 nädalat vana
 • Tuvastamist võimaldav kiip (peab olema paigaldatud enne marutaudivaktsiini manustamist, võib paigaldada ka vaktsineerimispäeval)
 • Kehtiv marutaudivastase vaktsineerimise tunnistus (sõit on võimalik alles vähemalt 21 päeva pärast esimest vaktsineerimist). Kui loom oli vaktsineeritud varem ja vajaliku revaktsineerimise kuupäev ei ole veel saabunud, ei ole ooteaeg vajalik
 • Kehtiv Euroopa lemmikloomapass, mille on väljastanud ELi liikmesriik, või tervisetõend, mille on väljastanud Ühendkuningriigi või muu ELi mittekuuluva riigi vastutav ametiasutus
 • Paelusside vastane ravi (nõue kehtib ainult koerte puhul). Loomaarst peab ravi teostama vähemalt 1 päev (24 tundi) ja kõige rohkem 5 päeva (120 tundi) enne Ühendkuningriiki sisenemise aega ning ravi läbimise aeg peab olema märgitud ka looma passis. (kehtib ainult Hoek ‎van ‎Hollandist Harwichi reisides)

 

Pärast reisi

Kui te Harwichi rahvusvahelises sadamas pardalt lahkute, võivad keskkonna-, toidu- ja maaeluministeeriumi (DEFRA) inspektorid teie lemmiklooma kontrollida. Soovitame kõik lemmiklooma puudutavad dokumendid käepärast hoida. See on Ühendkuningriigi sadamasse saabumisel tavaline protseduur.

 

Lisateabe saamiseks lemmikloomaga EList Ühendkuningriiki ja vastupidi reisimise reeglite kohta külastage DEFRA veebilehte või Ühendkuningriigi valitsuse veebilehte GOV.UK.

 

Kui teil on küsimusi, helistage lisateabe saamiseks meie klienditeeninduse numbrile.

 

____________________________________________________________________________

 

Lemmikloomaga reisimine Göteborgi–Frederikshavni liinil

 

Lemmikloomade kohtade arv on piiratud ja kõigi lemmikloomade jaoks peab enne reisi olema tehtud broneering. Sadamas peate meie reisile registreerimise meeskonda teavitama, et reisite koos lemmikloomaga. Kassid peavad reisima puuris/transpordipuuris. 

Kõikidel laevadel on autotekk reisi ajal suletud ning reisijaid sinna ei lubata.


Stena Jutlandica

Lemmikloomad võivad viibida avatud autotekil autos või koertega reisijatele mõeldud salongis.

Stena Danica

Lemmikloomad võivad jääda autosse (välja arvatud mais, juunis, juulis ja augustis) või reisida koertega reisijatele mõeldud salongis.

Stena Vinga

Lemmikloomad võivad jääda autosse (välja arvatud mais, juunis, juulis ja augustis) või reisida koertega reisijatele mõeldud salongis. Lisaks on lemmikloomadele väike jooksuala.

 

NB!Taanis on kohustuslik koeraga seotud vastutuskindlustuse vormistamine. Vastutuskindlustus ei kata loomaarsti teenuseid. Kontrollige kindlustuspoliisi kehtivust teie sihtkohariigis ning selle kehtivusaega. Küsige kindlustusteenuse pakkujalt, kuidas oleks kõige parem oma lemmiklooma reisiks kindlustada.

____________________________________________________________________________

 

 

Lemmikloomaga reisimine Grenaa–Halmstadi liinil

 

Lemmikloomad võivad jääda autosse (välja arvatud mais, juunis, juulis ja augustis) või reisida koertega reisijatele mõeldud salongis. Kasse tuleb transportida reisikohvris/kandjas.

 

NB! Taanis on kohustuslik koeraga seotud vastutuskindlustuse vormistamine. Vastutuskindlustus ei kata loomaarsti teenuseid. Kontrollige kindlustuspoliisi kehtivust teie sihtkohariigis ning selle kehtivusaega. Küsige kindlustusteenuse pakkujalt, kuidas oleks kõige parem oma lemmiklooma reisiks kindlustada.

____________________________________________________________________________

 

 

Lemmikloomaga reisimine Rostocki–Trelleborgi liinil

 

Peate oma lemmikloomale koha ette broneerima ja sadamasse saabumisel teavitama temast meie reisile registreerimise meeskonda.

 

Mecklenburg-Verpommeni ja Skåne pardal on saadaval piiratud arv ettetellitavaid lemmikloomakajuteid. Kui teete broneeringu ilma lemmikloomakajutita, peate broneerimise lõpus oma lemmikloomale koha broneerima jaotises „Lisad“. Kui jaotises „Lisad“ ei ole lemmikloomakohti näidatud, siis ei ole valitud reisile võimalik oma lemmikut kaasa võtta. Sellisel juhul valige palun muu väljumine. Lemmikloomad ei tohi viibida restoranides, baarides ega kauplustes. Tekil võivad nad viibida selleks ettenähtud aladel.

____________________________________________________________________________

 

Lemmikloomaga reisimine Kieli–Göteborgi liinil

 

Kieli–Göteborgi liinil saate lemmikloomaga reisida, kuid selleks peate broneerima lemmikloomakajuti. Igal väljumisel on saadaval piiratud arv broneeritavaid lemmikloomakajuteid. Ühes kajutis ei tohi olla rohkem kui kaks lemmiklooma. NB! Vabade lemmikloomakajutite puudumisel ei saa te kahjuks oma lemmikloomaga reisida. Teie lemmikloom ei tohi reisi ajal teie sõidukis viibida. Lemmikloom tuleb reisile registreerumisel süsteemis ära märkida. Seejärel viiakse teid lühimat teed pidi spetsiaalsesse lemmikloomakajutisse. Lemmikloomade viibimine üldkasutatavatel aladel ei ole lubatud ning loomaga võib viibida ainult kajutis või harjutusalal.

____________________________________________________________________________

 

 

Lemmikloomaga reisimine Gdynia–Karlskrona liinil

 

Lemmikloomad on lubatud ainult Stena Spiriti, Stena Ebba ja Stena Estelle pardal lemmikloomakajutites. Igal laeval on selliseid erikajuteid ainult piiratud arv ning seda tüüpi kajuti broneerimisel võite kaasa võtta kokku kuni kolm lemmiklooma. Kui te pole broneerinud lemmikloomakajutit, pole teil kahjuks võimalik lemmiklooma laeva pardale kaasa võtta.Lemmikloom tuleb reisile registreerumisel süsteemis ära märkida. Seejärel juhatab meie meeskonna liige teid lühimat teed pidi spetsiaalsesse lemmikloomakajutisse. Lemmikloomade viibimine üldkasutatavatel aladel ei ole lubatud (v.a välitekil paiknev harjutusala). Koerad peavad väljaspool kajutit kandma suukorvi ja neid tuleb hoida rihma otsas. Kassid peavad reisima puuris/transpordipuuris.

 

____________________________________________________________________________

 

Lemmikloomaga reisimine Travemünde–Liepāja liinil

 

Meie Travemünde–Liepāja liinil saate lemmikloomaga reisida Stena Flavia ja Stena Livia pardal. Selleks peate eelnevalt broneerima spetsiaalse lemmikloomakajuti. Saadaval on kaks lemmikloomakajutit. Kui ühtegi vaba lemmikloomakajutit ei ole saadaval, ei saa kahjuks lemmikloomaga reisida. Loomi ei tohi reisi ajaks sõidukisse jätta. Lemmikloomade viibimine üldkasutatavatel aladel on keelatud. Koerad peavad olema rihma otsas ja kandma suukorvi.

____________________________________________________________________________

 

 

Lemmikloomaga reisimine Nynäshamni–Ventspilsi liinil

 

Stena Baltical ja Stena Scandical on kajutid, kuhu on lubatud võtta lemmikloomi. Kui valite lemmiklooma transpordiks kajuti, ei võeta looma eest tasu, kuid broneering peab näitama, mitu lemmiklooma koos teiega reisib (lubatud on kuni 5 lemmiklooma ühe kajuti kohta). Suvehooajal (1. maist 30. septembrini) on lemmikloomadel lubatud autosse jääda. Kindlatel aegadel saate koos meeskonnaliikmega oma lemmiklooma vaatamas käia. Autos reisivale lemmikloomale kehtib lisatasu. 

____________________________________________________________________________

 

Millised on minu lemmikloomaga seotud kohustused laevareisi ajal?

 

 • Te vastutate looma heaolu eest.
 • Kui lemmikloom reisib sõidukis või pardal asuvas aedikus, peab ta sinna jääma kogu reisi ajaks.
 • Soovitame panna koera reisi ajaks pardal asuvasse aedikusse. Stena Line ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida, kui otsustate aedikut mitte kasutada.
 • Olete kohustatud tagama, et kõik ELi lemmikloomadega reisimise eeskirjade ja Ühendkuningriigi lemmikloomadega reisimise korra (PETS) nõuded oleksid täidetud.
 • Stena Line ei vastuta esitatud teabe täpsuse eest.
 • Kui teie lemmikloom ei vasta ELi lemmikloomadega reisimise eeskirjade ja Ühendkuningriigi lemmikloomadega reisimise korra (PETS) nõuetele, võib loom jääda Ühendkuningriiki karantiini kuni 6 kuuks või ta saadetakse maalt välja.
 • Stena Line on PETSi akrediteeringuga vedajana kohustatud kontrollima teie dokumente ja võib keelduda teie lemmiklooma veost, kui dokumendid ei vasta PETSi nõuetele.
 • Kui kavatsete oma lemmiklooma karantiini panna, vastutate täielikult selle protseduuriga seotud ettevalmistuste ja kulude eest. Enne reisile asumist peate Stena Line’ile edastama kõik asjakohased dokumendid.
 • Stena Line ei vastuta kulude eest, mis võivad tekkida seoses ELi lemmikloomadega reisimise eeskirjade ja PETSi nõuete rikkumisega.
 • Me ei võta mingit vastutust kahju eest, mille on tekitanud teie lemmikloom pardal olles. Te nõustute sellega, et kui teie lemmikloom põhjustab tervisekahjustuse või vahejuhtumi, võidakse sellest teavitada vastavaid ametiasutusi ning mõnel juhul võib sellega kaasneda kriminaalkorras või muul õiguslikul alusel vastutusele võtmine.

____________________________________________________________________________

 

Ebaseaduslik kutsikaäri


Stena Line mõistab hukka ebaseadusliku kutsikaäri ja üritab seda tõkestada. Koostöös DAERA ja DEFRA-ga  püüab Stena Line aktiivselt tõkestada  kutsikafarmidest pärit koerte ja kutsikate vedu Iirimaa ja Suurbritannia vahel. Inspektoritel on lubatud peatada ja läbi otsida sõidukeid, mis kuuluvad inimestele, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus koerte ja kutsikatega kauplemises. Kõikidel reisijatel, kes veavad koeri ebaseaduslikult, keelatakse reisi jätkamine. Tagajärjeks on kriminaalvastutusele võtmine ja kutsikate konfiskeerimine.

____________________________________________________________________________

 

 

Lemmikloomadega seotud vastutusest loobumine

 

Stena Line ei vastuta antud veebilehel esitatud linkide ega vastavate veebilehtede sisu eest. Lingid on esitatud ainult teile teadmiseks ning Stena Line ei vastuta esitatud teabes esineda võivate ebatäpsuste eest.

____________________________________________________________________________