Kuidas toimitakse teie laevadel kadunud esemetega?

Kõik meie laevadelt või sadamatest leitud isiklikud esemed toimetatakse sadamates asuvatesse leiubüroodesse, kust neid võib kätte saada. Pardalt leitud esemeid hoitakse enne hävitamist Iiri mere liinidel 30 päeva ja Harwich-Hooki Hollandi liinil kuni kolm kuud. Rootsi liinidel antakse leitud esemed 1–3 nädala pärast üle kohalikule politseile. 

 

Hügieenist tulenevatel põhjustel säilitatakse ainult pardale jäetud hinnalisi esemeid (nt sülearvutid või telefonid). Nende leidmiseks võtke meiega ühendust. Täitke RootsisIirimaal ja Ühendkuningriigis olles meie klienditeeninduse vorm „Kontakti“ lehel ja valige päringu teemaks „Kaotatud esemed“. Kui olite broneeerinud kajuti, lisage vormile kajuti number.  Isiklikke hügieenitarbeid ei säilitata (olenemata väärtusest).

 

NB! Stena Line ei vastuta kaotatud või varastatud esemete eest. Kõigil reisijatel soovitatakse hoida hinnalisi esemeid turvaliselt lukustatud sõidukis ja mitte jätta neid reisi ajaks järelevalveta.