Millised isikut tõendavad dokumendid peavad mul reisimisel kaasas olema?

Nõutavad isikut tõendavad dokumendid erinevad riigiti ja olenevad teie kodakondsusest. Teie kohus on tagada, et teil on olemas kõik immigratsiooni-, tolli-, tervishoiu- ja muude asjakohaste eeskirjade järgimiseks vajalikud dokumendid. Kui te ei esita õigeid dokumente, võidakse teile määrata trahv, mille eest te vastutate.

 

REISIDOKUMENDID MARSRUUTIDEL SUURBRITANNIA JA IIRIMAA VAHEL

 

Meie Suurbritannia ja Iirimaa vahelistel liinidel reisivatel Briti või Iirimaa kodanikel ei ole vaja Suurbritanniasse või Iirimaale reisimiseks passi, kuid neil soovitatakse kaasa võtta mõni isikut tõendav dokument. Tavaliselt piisab kehtivast passist või Iirimaa passikaardist, fotoga juhiloast, rahvusvahelisest õpilaspiletist, fotoga isikut tõendavast dokumendist, fotoga tervise-/sotsiaalkindlustuse kaardist, fotoga bussi-/rongipiletist või fotoga töötõendist. Lastele (17-aastastele ja noorematele, kellel puudub pildiga isikutunnistus) piisab meie reisidel isikut tõendava dokumendina sünnitunnistusest. Kõikidelt teistelt, kes ei ole Briti või Iirimaa kodanikud, nõutakse kehtivat passi ja viisat, kui see on asjakohane. Viisanõuete kohta küsige lisateavet enne reisi algust kohalikust saatkonnast.

 

Reisijatel, kes saabuvad meie Suurbritannia või Iirimaa sadamatesse ilma kehtivate dokumentideta, võidakse mitte lubada Suurbritanniasse või Iirimaale siseneda.

 

REISIDOKUMENDID MARSRUUTIDEL IIRIMAA JA PRANTSUSMAA VAHEL

 

Briti kodanikud, kes reisivad Mandri-Euroopasse, peavad kaasa võtma kehtiva passi. Pidage meeles, et teie passis olev nimi peab ühtima teie broneeringul oleva nimega, vastasel juhul ei pruugi te reisile pääseda ja teie kindlustus võib muutuda kehtetuks.

 

Kõigil Mandri-Euroopa reisidel nõutakse kõikidelt Ühendkuningriigi kodanikelt (sh lastelt ja imikutelt) passi, mis kehtib 3 kuud pärast kavandatud tagasipöördumise kuupäeva. Me jätame endale õiguse kontrollida ja märkida üles selliste dokumentide andmeid ja keelduda teid pardale lubamast, kui vastavalt meie nõuetele õiget dokumenti ei esitata. Peate meile täies ulatuses hüvitama kõik trahvid, kodumaale saatmise või muud väljasaatmise kulud, kinnipidamiskulud ja muud seonduvad kulud, mis võivad jääda meie kanda ja mis tulenevad teie suutmatusest esitada asjaomastele asutustele vajalikke dokumente.

Oluline on hoida oma pass reisile registreerumisel, pardale tulles, laevalt lahkumisel ja riiki sisenedes käepärast, et seda saaks kontrollida.

 

ELi kodanikud, kellel on ametlikult tunnustatud Euroopa ID-kaart, võivad kasutada reisimiseks Iirimaa ja Prantsusmaa vahel seda või MRZ-koodiga kehtivat passi. Mõnel juhul võib vajalik olla ka viisa. Pidage meeles, et teie passis / Euroopa ID-kaardil olev nimi peab ühtima teie broneeringul oleva nimega, vastasel juhul ei pruugi te reisile pääseda ja teie kindlustus võib muutuda kehtetuks. 

Kõikidel reisidel Prantsusmaale/Prantsusmaalt on vajalik kõikidel EL kodanikel (kaasa arvatud lapsed ja imikud) pass / Euroopa Liidu ID-kaart.

 

Muude passide omanikud peaksid passi ja viisat puudutavates küsimustes konsulteerima asjaomase saatkonnaga.

 

REISIJATE REISIDOKUMENDID INGLISMAA JA HOLLANDI VAHELISTEL REISIDEL

 

Inglismaale/Inglismaalt reisivatel ELi kodanikel (sh lapsed ja imikud) peab olema kehtiv pass, mis kehtib pärast tagasipöördumise kuupäeva.

 

Kõigil Ühendkuningriigi kodanikel (kaasa arvatud lapsed ja imikud), kes reisivad Hollandisse/Hollandist, peavad olema kehtiv pass, mis kehtib 3 kuud pärast tagasipöördumise kuupäeva.

 

Muude passide omanikud peaksid passi ja viisat puudutavates küsimustes konsulteerima asjaomase saatkonnaga.

 

REISIDOKUMENDID MARSRUUTIDEL ROOTSI JA TAANI VAHEL

 

ELis/EMPs elavate reisijate puhul võib kasutada kehtivat passi koos MRZ-koodiga või ELi standardile vastavat riiklikku ID-kaarti koos MRZ-koodi ja/või kiibiga, mille on väljastanud ELi/EMP riigi ametiasutus. Põhjamaade kodanikud võivad kasutada ka Põhjamaades väljastatud juhiluba.

 

See kehtib kõigi reisijate kohta, kuid alla 18-aastased lapsed, kes reisivad koos eestkostjaga, on erandiks ja võivad reisida oma eestkostja isikut tõendava dokumendi alusel.

 

Palun pange tähele!

  • Norra pangakaarte ei saa Stena Line’iga reisides kehtiva isiku tuvastamise meetodina kasutada.
  • Elektroonilisi juhilube ei saa Stena Line’iga reisides kehtiva isiku tuvastamise meetodina kasutada.

 

Väljastpoolt ELi/EMPd pärit reisijate puhul on ainus kehtiv dokument, isegi laste puhul, MRZ-koodiga pass.

 

REISIDOKUMENDID MARSRUUTIDEL ROOTSI, SAKSAMAA, POOLA ja LÄTI VAHEL

 

Stena Line’i marsruutidel Saksamaa ja Rootsi, Poola ja Rootsi, Läti ja Rootsi ning Saksamaa ja Läti vahel võib kasutada kehtivat passi MRZ-koodiga või ELi normidele vastavat riiklikku ID-kaarti MRZ-koodi ja/või kiibiga, mille on väljastanud ELi/EMP riiklik ametiasutus. See nõue kehtib kõigile reisijatele, sh lastele. 

 

Pass või ID-kaart tuleb esitada reisile registreerumisel. Kui teil ei ole kehtivat passi või ID-kaarti, ei lubata teid reisile. 

 

SÕIDUKI REISIDOKUMENDID MARSRUUTIDEL ROOTSI, POOLA ja LÄTI VAHEL

 

Sõidukiga reisides tuleb reisile registreerumisel esitada kehtiv sõiduki tehniline pass (originaal). Kui teil on broneeringus treiler, tuleb esitada ka treileri tehniline pass (originaal).

 

Ülaltoodud reeglid on Stena Line’i üldreeglid meie laevadega reisimiseks.