Millised isikut tõendavad dokumendid peavad mul reisimisel kaasas olema?

Nõutavad isikut tõendavad dokumendid erinevad riigiti ja olenevad teie rahvusest. Teie kohuseks on tagada, et teil on olemas kõik immigratsiooni-, tolli-, tervishoiu- ja muude asjakohaste eeskirjade täitmiseks vajalikud dokumendid. Kui te ei esita õigeid dokumente, võidakse teile määrata trahv, mille eest te vastutate ise.

 

REISIDOKUMENDID MARSRUUTIDEL SUURBRITANNIA JA IIRIMAA VAHEL

 

Meie Suurbritannia ja Iirimaa vahelistel liinidel reisivatel Briti või Iirimaa kodanikel ei ole vaja passi, et reisida Suurbritanniasse või Iirimaale, kuid neil soovitatakse kaasa võtta mõni isikut tõendav dokument. Tavaliselt piisab kehtivast passist või Iirimaa passikaardist, fotoga juhiloast, rahvusvahelisest õpilaspiletist, fotoga isikut tõendavast dokumendist, fotoga tervise-/sotsiaalkindlustuse kaardist, fotoga bussi-/rongipiletist või fotoga töötõendist. Lastele (17-aastastele ja noorematele, kellel puudub pildiga isikutunnistus) piisab meie reisidel sünnitunnistusest kui isikut tõendavast dokumendist. Kõikidelt teistelt, kes pole Briti või Iirimaa kodanikud, nõutakse kehtivat passi ja viisat, kui see on asjakohane. Viisanõuete kohta küsige lisateavet kohalikust saatkonnast enne reisi algust.

 

On võimalik, et reisijatel, kes saabuvad meie Suurbritannia või Iirimaa sadamatesse ilma kehtivate dokumentideta, ei lubata Suurbritanniasse ega Iirimaale siseneda.

 

REISIDOKUMENDID MARSRUUTIDEL PRANTSUSMAALE JA HOLLANDISSE NING PRANTSUSMAALT JA HOLLANDIST

 

Briti kodanikud, kes reisivad Mandri-Euroopasse, peavad kaasa võtma kehtiva passi. Pidage meeles, et teie passis olev nimi peab ühtima teie broneeringul oleva nimega, vastasel juhul ei pruugi te reisile pääseda ja teie kindlustus võib olla kehtetu. 

Kõigil Mandri-Euroopa reisidel nõutakse passi igalt reisijalt (sh lastelt ja imikutelt), mis kehtiks naasmise kuupäevast kauem. Me jätame endale õiguse kontrollida ja märkida üles sellise dokumentatsiooni üksikasju ja keelduda teid pardale lubamast, kui õiget dokumentatsiooni ei esitata vastavalt meie nõuetele. Peate meile täies ulatuses hüvitama kõik trahvid, kodumaale naasmise kulud, kinnipidamise kulud ja muud seonduvad kulud, mis võivad jääda meie kanda ja mis tulenevad teie suutmatusest esitada vajalikke dokumente asjaomastele asutustele.

On oluline, et teie pass oleks reisile registreerumisel, pardale tulles, laevalt lahkumisel ja riiki sisenedes käepärast, et seda saaks kontrollida.

 

EL-i kodanikud, kellel on ametlikult tunnustatud Euroopa ID-kaart, võivad seda või MRZ-koodiga kehtivat passi kasutada reisimiseks Prantsusmaalt või Prantsusmaale. Mõnel juhul võib vajalik olla ka viisa. Pidage meeles, et teie passis / Euroopa ID-kaardil olev nimi peab ühtima teie broneeringul oleva nimega, vastasel juhul ei pruugi te reisile pääseda ja teie kindlustus võib olla kehtetu. 

Kõigi reisijate (kaasa arvatud lapsed ja imikud) pass / Euroopa Liidu ID-kaart, mis kehtib pärast naasmise kuupäeva, on vajalik kõikidel reisidel Prantsusmaale/Prantsusmaalt.

 

Muud passiomanikud peaksid passi ja viisat puudutavates küsimustes konsulteerima asjaomase saatkonnaga.

 

REISIDOKUMENDID MARSRUUTIDEL ROOTSI JA TAANI VAHEL

 

EL-is/EMP-s elavate reisijate puhul võib kasutada kehtivat passi koos MRZ-koodiga või EL-i standardile vastavat riiklikku ID-kaarti koos MRZ-koodi ja/või kiibiga, mille on väljastanud ELi/EMP riigi ametiasutus. Põhjamaade kodanikud võivad kasutada ka Põhjamaades väljastatud juhiluba.

 

See kehtib kõigi reisijate kohta, kuid alla 18-aastased lapsed, kes reisivad koos eestkostjaga, on erandiks ja võivad reisida oma eestkostja isikut tõendava dokumendi alusel.

 

Palun pange tähele!

  • Norra pangakaarte ei saa Stena Line’iga reisides kasutada kehtiva isiku tuvastamise meetodina.
  • Elektroonilisi juhilubasid ei saa Stena Line’iga reisides kasutada kehtiva isiku tuvastamise meetodina.

 

EL-ist/EMP-st väljastpoolt pärit reisijate puhul on ainuke kehtiv dokument MRZ-koodiga pass, isegi laste puhul.

 

REISIDOKUMENDID MARSRUUTIDEL ROOTSI, SAKSAMAA, POOLA ja LÄTI VAHEL

 

Stena Line’i marsruutidel Saksamaa ja Rootsi, Poola ja Rootsi, Läti ja Rootsi ning Saksamaa ja Läti vahel võib kasutada kehtivat passi koos MRZ-koodiga või EL-i normidele vastavat riiklikku ID-kaarti koos MRZ-koodi ja/või kiibiga, mille on väljastanud EL-i/EMP riiklik ametiasutus. See nõue kehtib kõigile reisijatele, sh lastele. 

 

Pass või ID-kaart tuleb esitada reisile registreerumisel. Kui teil ei ole kehtivat passi või ID-kaarti, ei lubata teid reisile. 

 

SÕIDUKI REISIDOKUMENDID MARSRUUTIDEL ROOTSI, POOLA ja LÄTI VAHEL

 

Sõidukiga reisides tuleb reisile registreerumisel esitada kehtiv sõiduki tehniline pass (originaal). Kui teil on broneeringus treiler, tuleb esitada ka treileri tehniline pass (originaal).

 

Ülaltoodud reeglid on Stena Line’i üldreeglid meie laevadega reisimiseks.