Kas teie laevad ja sadamad on ligipääsetavad liikumispuudega reisijatele?

Peaaegu kõik meie sadama & praamid on kohandatud nii, et need vastaksid puuetega / piiratud liikumisvõimega reisijate vajadustele.  Mõnel praamil ja mõnel liinil võivad kehtida piirangud ratastooli või liikumisabivahendeid kasutavate reisijate arvule. Loomulikult on meil alati hea meel teha vajalikud ettevalmistused nende jaoks, kes vajavad laevale pääsemisel ja laevast maha tulemisel või laeva pardal meie abi. Meie töötajad on koolitatud teile vajaduse korral abi osutama. Kui teil on puue, piiratud liikumisvõime või muu takistus ja vajate abi, teatage meile oma konkreetsetest vajadustest vähemalt 48 tundi enne reisi e-kirja või telefoni teel.  On võimalik, et peate reisima saatjaga, kui see on ohutuseks hädavajalik, kui te ei saa ise laevalt evakueeruda, kui vajate tõstmiseks abi, kui vajate isiklikku hooldusteenust või kui te ei saa aru ohutusjuhistest. Sellisel juhul pole vaja maksta saatja eest lisatasu.

 

Juhtkoertel ja abikoertel on õigus tasuta reisida ja neile on kõigil Stena Line’i marsruutidel ja laevadel täielik juurdepääs reisijate tekkidele.  Kõikidel juht- ja abikoertel peavad sadamas reisile registreerimiseks olema vajalikud dokumendid ning nad peavad reisi ajal alati kandma õigeid rakmeid ja jakke.

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1177/2010 24. novembrist 2010, mis käsitleb meritsi- ja siseveeteedel reisijate õigusi ning määruse (EÜ) nr 2006/2004 muudatus (mis on UK siseriiklikku seadusse kaasatud Euroopa Liidu 2018. aasta (kehtetuks tunnistamise) seaduse 3. paragrahviga)

 

Kvaliteedistandardi kinnitus

Stena Line Ltd koolitab reisijatega tegelevat broneerimis-, terminali- ja laevapersonali puuetega seotud teadlikkuse alal. See koolitus on välja töötatud spetsiaalselt neile, kes töötavad meie broneerimiskeskustes, sadamates ja laevadel, et anda teadmisi selle kohta, kuidas piiratud liikumisvõime võib meie reisijaid mõjutada ja mida me saame teha, et tagada neile Stena Line’iga reisides kvaliteetne teenus.

Koolitaja viib koolituse läbi laeva pardal või arvutipõhise koolitusmooduli kaudu, mida uuendatakse regulaarselt vastavalt vajadusele, pidades arvestust läbitud koolituste kohta. Julgustame reisijaid andma kliendirahulolu vormi kaudu või e-posti teel oma kogemuste kohta tagasisidet, mida kasutatakse teenuse kvaliteedi jälgimiseks ja parandamiseks.