Leia ja broneeri

Eeskirjad ja Tingimused | Extra

Üldtingimused - Extra

1. ÜLDTEAVE


1.1. Nende tingimustega sätestatud ja nendes viidatud sätted kehtivad teie liikmesuse kohta Extra klubis (edaspidi „Klubi“).

1.2. Liitumisavalduse tegemisel ja hiljem, klubi liikmeks saades olete nõustunud nende tingimustega.

1.3. Klubil on õigus neid tingimusi muuta või täiendada igal ajahetkel. Sellised muudatused võivad hõlmata, kuid mitte ainult, klubi programmi sisu, eeliseid ning punktide teenimise või kasutamise tingimusi. Kolmanda poole osalemine ja muu teave, mida näidatakse jaotises „My Extra pages“, võib igal ajahetkel muutuda.

1.4. Klubi teavitab oma liikmeid nende tingimuste asjakohastest muudatustest. Teavet jagatakse vähemalt ühe klubi või Stena Line'i sidekanali kaudu, kuid peamiselt jaotise „My Extra pages“ ja e-posti teel. Sellised muudatused kehtivad varasemate tingimuste suhtes määratud kuupäevast alates.

1.5. Klubil on ka õigus tühistada täielikult kõik sooduspakkumised. Kui klubi otsustab seda teha, teavitatakse teid sellest vähemalt neli nädalat ette. Klubi ega Stena Line ei vastuta selle programmi muutmisest või tühistamisest tekkinud kahju eest.

1.6. Klubi, Stena Line ega tema sidusettevõtted ei vastuta ühegi liikme kahju, kaotuse ega kulude, v.a nende tingimuste kehtivas väljaandes otseselt sätestatud kohustuste korral. Lisaks ei vastuta klubi, Stena Line ega tema sidusettevõtted mis tahes kahju, kaotuse ega kulude korral, kui tegemist ei ole liikmega.


2. LIIKMELISUS


2.1. Punkte saab teenida ja kasutada kõikidel Stena Line'i liinidel, kus pakkumine kehtib.

2.2. Klubiga liitumise taotlusi võetakse vastu ainult üksikisikutelt. Kahtluste vältimiseks ei saa ettevõtted egea organisatsioonid liikmeks hakata. Liikmed saavad teenida punkte ja kasutada neid isiklikel eesmärkidel.

2.3. Kõik vähemalt 18-aastased isikud, kelle postiaadress asub riigis, kus programm kehtib, saavad liituda veebiaadressil stenaline.XX/extra (change to local). Liikmesus on isiklik ja mitte üleantav. Extra liitumistaotluse esitamine on tasuta.

2.4. Liitumiseks on vajalik kehtiv e-posti aadress. Liikmeks astudes nõustub liige, et Stena Line võib saata mobiilirakenduse kaudu e-kirju, SMS-e ja tõuketeateid konto saldo uuenduste, programmi uudiste, uudiskirjade ning muude Stena Line'i ja tema sidusettevõtete pakkumiste kohta.

2.5. Liikmeid tuvastatakse klubi antud kontonumbri järgi.

2.6. Liige on kohustatud klubi teavitama isiklike andmete muutumisest jaotise „My Extra pages“ kaudu.

2.7. Punktide saldo ja teenitud ning kasutatud punktide aruanne on esitatud jaotises „My Extra pages“. Punktid loetakse teenituks pärast reisi lõpetamist.

2.8. Liikmesuse saab lõpetada kolmel viisil.

  • Teil on õigus lõpetada oma liikmesus igal ajal. Saate seda teha jaotise „My Extra pages“ kaudu või saates klubile kirja. Kõik kasutamata punktid kaotavad kehtivuse kohe pärast liikmesuse tühistamist.
  • Kui liige ei ole 2 aasta jooksul punkte kogunud, jätab klubi endale õiguse liikmesus ühepoolselt lõpetada.
  • Klubil, Stena Line'il või tema sidusettevõttel on õigus liikmesus koheselt lõpetada ja tühistada kõik teenitud punktid pettuse, mittetäieliku või valeandmete esitamise, nende tingimuste mittetäitmise, mis tahes liikmeõiguste väärkasutamise ja muul viisil klubi kahjustamise korral.

3. ISIKUANDMED


3.1. Stena Line vastutab kogutud teabe ja andmete hoidmise eest. Järgime seadusi, et andmeid õigesti hoida ja hallata. Lisateavet enda andmete hoidmise ja käsitlemise kohta leiate Stena Line´i privaatsuspoliitikast.


4. PUNKTIDE KOGUMINE


4.1. Punktid kehtivad alates teenimise kuupäevast kogu jooksva aasta ja järgmise kalendriaasta (1. jaanuar–31. detsember) jooksul. Punktide kehtivus lõpeb detsembri viimasel päeval. Punktid, mille kehtivusaeg lõpeb, eemaldatakse teie kontolt detsembrikuu viimasel päeval automaatselt.

4.2. Klubi otsustab, millised piletihinnad, paketid ja pardal olevate toodete hinnad sobivad punktide teenimiseks. Stena Line jätab endale õiguse muuta piletihindu, pakette ja pardal olevate toodete hindu igal ajal. Extra punkte saab koguda reisidelt ja eelnevalt broneeritud pardateenustelt. Punkte saate koguda ka sobivatelt pardaostudelt, tingimusel et ostu ajal skanniti Extra klubikaarti.

Punkte pole võimalik koguda alljärgnevatel juhtudel.

  • Broneeringutelt, kus liikmenumbrit ei lisatud broneeringu(te)le enne reisi.
  • Pärast reisi tehtud pardaostudelt.
  • Broneeringutelt, mille eest on tasutud punktidega.
  • Pardaostudelt, kui ostetud tootel on liikme soodushind.
  • Sigarettidelt ega tubakatoodetelt.

4.3. Blue-liikmelisuse korral teenitakse 5 punkti iga kulutatud 1 euro kohta. Gold-liikmelisuse korral teenitakse 10 punkti iga kulutatud 1 euro kohta. Stena Line jätab endale õiguse kolmanda poole elementi sisaldavate teenuste korral kohaldada erinevat hinda või punkte mitte anda, nt sidusettevõtete paketid või täiendavad transpordivahendid.

4.4. Liikmetel on õigus teenida punkte ainult reisidelt, kus nad on isiklikult osalenud.

4.5. Reisi ajal punktide teenimiseks tuleb broneeringu tegemisel esitada liikmenumber. Lihtsaim viis oma püsikliendinumbri esitamise tagamiseks on enne veebipõhist broneerimist logida sisse oma Extra kontole. Kui broneerimine toimub meie kõnekeskuse kaudu, tuleb püsikliendinumber esitada enne broneeringu tegemist.

4.6. Kui broneerite 10 või enamale inimesele, siis kehtivad grupihinnad ja asjakohased allahindlused, ning punktide teenimine ei ole võimalik.


5. PUNKTIDE KASUTAMINE


5.1. Punkte saab kasutada ainult Stena Line'i kaudu tehtud otsebroneeringute korral.

5.2. Punkte ei saa vahetada sularaha vastu.

5.3. Punkte saavad kasutada ainult kontode omanikud ja need ei ole ülekantavad.

5.4. Punkte saab kasutada kehtivate Stena Line'i piletihindade alusel täissummas või osamaksena tasumiseks. Stena Line määrab, millised piletihinnad ja marsruudid punktide kasutamiseks sobivad, ning need piletihinnad või marsruudid võivad igal ajahetkel muutuda. Punkte ei saa kasutada pardaostude, liikme erihindade, grupipakettide ega lasti broneeringute korral.

5.5. Liige vastutab punktide kasutamisel ainuisikuliselt kohalike maksureeglite järgimise eest.

5.6. 1 punkt = 1 eurosent.


6. TASEMED


6.1. Alustate alati Blue-taseme liikmena. Seda liikmesust uuendatakse igal aastal automaatselt. Kui teenite üle 6250 punkti, viiakse teid üle kõrgemale, Gold-tasemele. Gold-taseme liikmesus kehtib pärast üleviimist 12 kuud. Gold-taseme liikmelisuse säilitamiseks peate 12-kuulise perioodi jooksul pärast üleviimist teenima 12 500 punkti. Kui teenite iga 12 kuu tagant vähem kui 12 500 punkti, viiakse teie liikmesus automaatselt tagasi Blue-tasemele.


7. ÜLDISED BRONEERIMIS- JA REISITINGIMUSED


7.1. Kõigi broneeringute suhtes kehtivad ostetud Stena Line'i tootele kehtivad tingimused.


Klubi kohta lisateabe saamiseks lugege meie KKK-d või saatke e-kiri aadressile extra.lv@stenaline.com.


Tere tulemast pardale!


Stena Line