Leia ja broneeri

Stena Line privaatsuspoliitika

Stena Line privaatsuspoliitika reisijatele ja veebisaidi külastajatele

1. Tutvustus

 
Oleme Stena Line Scandinavia AB, ettevõtte registrikood 556231-7825, (edaspidi “Stena Line”) ja vastutame teie isikuandmete töötlemise eest. Selles privaatsuspoliitikas viitab „meie“ Stena Line’ile. Meie kontaktandmed on selle privaatsuspoliitika lõpus. Austame teie eraelu puutumatust ning oleme pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele.
 
Järgmistele veebiaadressidele viidatakse kui meie “veebisaitidele”:
 
 
Teenused“ tähistavad meie veebisaite ja muid suhtlusvahendeid (e-post, telefon, tugiteenuse kontaktid, sotsiaalmeedia, tekstvestlus ja paberkandjal vormid)
 

2. PRIVAATSUSPOLIITIKA ULATUS

 

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse teie isikuandmete töötlemisel, kui te kliendi ja/või veebisaidi külastajana kasutate meie teenuseid, sealhulgas juhul kui me saame teie isikuandmed reisiagendilt, kellega te olete lepingu sõlminud. See privaatsuspoliitika sisaldab muu hulgas teavet eesmärkide kohta, mille jaoks me teie isikuandmeid töötleme, kellega me teie andmeid jagame ja millised õigused teil oma isikuandmetega seoses on.

 

Kui te soovite saada informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta ning olete ühe meie lojaalsusklubi liige (Extra Blue, Extra Gold, Business Traveller), lugege palun Stella Line lojaalsusklubi privaatsuspoliitikat.

 

Teavet selle kohta, kuidas me töötleme küpsiseid, leiate meie „Küpsiste kasutamise poliitikast“.

3. MILLIST LIIKI ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

 

Stena Line töötleb järgmisi isikuandmete liike:

 1. (a) nimi;
 2. (b) sünnikuupäev;
 3. (c) vanusegrupp (lapsed vanuses 0-3 ja 4-15);
 4. (d) sugu;
 5. (e) kontaktandmed (aadress, laua- ja/või mobiiltelefoni number ja meiliaadress);
 6. (f) andmed makse kohta (kviitung ja makseviis);
 7. (g) reisivate laste arv (kui on);
 8. (h) broneeringu viitenumber;
 9. (i) informatsioon teie reisi(de) kohta: (sihtkoht, reisiajad, saabumis- ja väljumiskuupäevad, reisijate arv, kajuti- või salongikoha valik, kajutinumber, eeltellimused (söögid, joogid või suupisted), laenutatud voodi lisaääred või võrevoodid, lemmiklooma olemasolu (kui te jagate meiega seda teavet), meile edastatud teabe osas erisoovid ja võimalik reisitõrkekindlustus);
 10. (j) sõiduki andmed (sõiduki tüüp (auto, haagissuvila, jalgratas ja/või järelkäru) ja sõiduki registrinumber;
 11. (k) teie laevapoe ja pardateenuste/-ostude nimekirjad;
 12. (l) broneeringute ajalugu;
 13. (m) kasutatud sooduskood(id) ja turvakood(id), (mida kasutati, et kontrollida kampaaniakoode);
 14. (n) teenuste müüja (kelle kaudu olete broneerinud reisi või kasutanud meie teenuseid);
 15. (o) rahvus;
 16. (p) passi või isikutunnistuse andmed;
 17. (q) reisijate nimekiri (broneeringu teinud klient ja reisikaaslased);
 18. (r) teie lemmiklooma kiibi number;
 19. (s) teave selle kohta, kes on alaealise isiku vanem;
 20. (t) reisikeelu lisamise kuupäev (kui reisija rikub pardal kehtestatud turvalisuse eeskirju);
 21. (u) teave puude kohta (selles ulatuses nagu te meid teavitanud olete, kui te soovite abistamist, teil on kuulmislangus, vajate arstiabi, ratastooli või olete nägemislangusega);
 22. (v) teie IP-aadressile tuginev saiditeave;
 23. (w) brauseriteave (brauseri versioon);
 24. (x) Extra lojaalsusklubi liikmelisuse number;
 25. (y) vastused kliendi rahulolu uuringutele meile esitatud teabe ulatuses (nimi, telefoninumber ja e-posti aadress); ja
 26. (z) teie tööandja ja ametikoht (ärireisijate puhul).

4. KUST ME TEIE ISIKUANDMED SAAME?

 

Stella Line kogub teie isiklikku teavet, kui te broneerite reisi, majutuse, teete mistahes broneeringu või ostu või muul moel kasutate meie teenuseid (külastate meie veebilehte või võtate meiega ühendust).

 

Stena Line kogub isikuandmeid ka reisiagentidelt, kellele olete andnud juhiseid teie isikuandmete meile edastamiseks. Teavet hoitakse riigis, kus reisiagent isikuandmeid talletab.

 

5. MIS JUHTUB, KUI TE EI ESITA MEILE OMA ISIKUANDMEID?

 

Selle jaoks, et te saaksite broneerida reisi läbi meie teenuste keskkonna, on oluline, et te annaksite meile teavet punktis 3(a) - (n) nimetatud isikuandmete kohta. Kui te ei anna meile teavet isikuandmete kohta, ei saa me teie suhtes lepingulisi kohustusi täita ja teil ei ole võimalik broneerida reisi meie teenuste kaudu.

 

6. MILLISEL EESMÄRGIL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME JA MILLINE ON SELLE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS?

 

Stena Line töötleb teie isikuandmeid allpool loetletud eesmärkidel. Iga eesmärgi jaoks peab Stena Line’i olema õiguslik alus. Õiguslik alus võib olla näiteks (i) teie nõusolek asjakohaseks andmete töötlemiseks, (ii) andmete töötlemine on vajalik lepingu, mille osapool te olete, täitmiseks või (iii) Stena Line´il või kolmandal osapoolel on isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi, mida ei kaalu üles teie huvi isikuandmeid mitte töödelda. Iga allpool loetletud eesmärgi puhul tuvastatakse õiguslik alus, millele Stena Line tugineb.

 

Kui teie nõusolek on alltoodud eesmärkide õiguslikuks aluseks, ei töötle me siiski teie isikuandmeid ilma teie nõusoleku saamiseta. Teil on õigus oma nõusolek igal-ajal tagasi võtta, kasutades selleks loobumisviitega linki e-kirjades või külastades meie veebisaidil Minu konto vastava seadistuste võimalust. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist läbi viidud andmete töötlemise seaduslikkust.

 

(a) Reiside, majutuste ja lepinguliste teenuste pakkumised

Stella Line kasutab teavet nime, sünnikuupäeva, vanusegrupi, soo, kontaktandmete, makseinformatsiooni, reisivate laste arvu, broneeringu viitenumbri, teie reiside, sõiduki andmete, laevapoe ja pardateenuste/-ostude nimekirjade, broneeringu ajaloo, kasutatud soodus- ja turvakoodide ja teenuste müüjate kohta, et hallata ja võimaldada teile broneeritud reise, majutust, erinevaid eeltellimusi ja teenuseid, kooskõlas Reisitingimustega ja Transporditingimustega. Teie isikuandmete töötlemine tugineb meie lepingulistele kohustustele teie ees. 

 

(b) Teenuste pakkumine

Stella Line kasutab teie nime ja kontaktandmeid, et meie teenusete kasutamisel teiega suhelda. Teie isikuandmete töötlemine tugineb meie õigustatud huvile.

 

(c) Administreerimine

Stella Line kasutab reisijate nimekirja infot, et hallata tagasimakseid, kindlustusjuhtumeid ja kliendikaebusi, mis on seotud teie broneeringu(te)ga. Teie isikuandmete töötlemine tugineb meie õigustatud huvile

 

(d) Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine

Stena Line töötleb:

- puude kohta esitatud teavet, mida olete meile andnud, et saaksime teile vajadusel reisi toimumise ajal pakkuda abi, kooskõlas Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1177/2010 24. novembrist 2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi.

- makse tegemiseks vajalikke andmeid, et saaksime salvestada teabe maksete kohta, nime, lojaalsusklubi liikmelisuse numbrit ja kontaktandmeid kooskõlas raamatupidamise seadusega (Rootsi Bokföringslag (1999:1078)) ja/või seaduste ja eeskirjadega, mida kohaldatakse kohalikule turule.

andmeid teie nime, soo, vanusegrupi ja puude kohta (teie poolt antud teabe ulatuses), et meil oleks võimalik hoida reisijate nimekirjad kooskõlas nõukogu direktiiviga 1998/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta.

- andmeid teie nime, soo, sünnikuupäeva, rahvuse ja passi või isikutunnistuse kohta, et me saaksime pidada reisijate nimekirja ja läbi viia isikutuvastust vastavalt meresõiduohutuse seadusele (Rootsi Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) ja/või seadustele ja eeskirjadele, mida kohaldatakse kohalikule turule.

- teie nime, sünnikuupäeva, passi või isikutunnistuse andmeid politseilt saadavate reisikeeluga reisijate nimekirjades olevate andmete ulatuses. Tulenevalt konkreetsel ajahetkel kehtivates seadustes ja eeskirjades sätestatud nõuetest kasutame me selliseid nimekirjasid, et takistada reisikeeluga inimestel Stella Line´iga reisida.

 

Teie isikuandmete töötlemine tugineb meie seadusejärgsetele kohustustele.

 

(e) Puuetega reisijate toetamine

 

Stella Line töötleb teie esitatud teavet puude kohta, et pakkuda teile vajalikku abi seoses broneeritud reiside, majutuse ja meie teenustega. Teie isikuandmete töötlemine põhineb teie selgesõnalisel nõusolekul.

 

(f) Teenuste kvaliteedi parandamine

 

Meie lojaalsusklubi teenuste täiustamiseks (vigade parandamiseks, veebisaidi konversiooni probleemide kiireks ja lihtsaks tuvastamiseks ja lahendamiseks, kasutajaliidese muutmiseks, et saaksite otsitavale teabele hõlpsalt juurde pääseda, või asjakohaste pakkumiste veebisaidil esile tõstmiseks) kasutame nime, kontaktandmeid, teie IP-aadressile tuginevat saiditeavet, brauseriteavet, broneeringu viitenumbrit ja informatsiooni teie reiside kohta selle jaoks, et hankida statistikat, kuidas te meie teenuseid kasutate. Me teeme seda kliendi rahulolu uuringute tulemustele ja turu-uuringutele toetudes või analüüsides, kuidas te kasutate meie teenuseid. Me kasutame lojaalsusklubi teenuste täiustamiseks teie isikuandmeid võimalikult suurel määral koondatuna. Teie isikuandmete töötlemine tugineb meie õigustatud huvile.

(g) Teenuste kuritarvitamise ärahoidmine

Võime kuritarvitamise ja pettuste ärahoidmiseks kasutada vajalikus ulatuses nime, kontaktandmeid ja IP-aadressi (kui see on konkreetse juhtumi korral oluline). Teie isikuandmete töötlemine tugineb meie õigustatud huvile.

 

(h) Takistada reisikeeluga isikutel reiside broneerimist

 Stella Line säilitab laeva turvalisuse reegleid rikkunud reisijateandmeid reisikeelu kuupäevade, nime, sünnikuupäeva (Rootsi kodanikel isikukoodi) ja broneeringu viitenumbri kohta, et saaksime takistada neil edaspidi reise broneerida. Teie isikuandmete töötlemine tugineb meie õigustatud huvile.

 

(i) Teie ostude põhjal soodustuste, allahindluste ja liikmesustaseme tõstmise pakkumine

 Kasutame nime, kontaktandmeid ja lojaalsusklubi liikmeteavet selleks, et pakkuda teile sooritatud ostude põhjal soodustusi, allahindlusi ja liikmesustaseme tõstmist. Teie isikuandmete töötlemine tugineb meie õigustatud huvile.

 

(j) Otseturundus

Me kasutame teavet nime ja kontaktandmete kohta ning informatsiooni teie varasemate reiside ja broneeringute kohta sellises ulatuses, nagu te olete meile teenuste kasutamisel andnud, selleks, et saata teile uudiskirju, pakkumisi, teavet meie teenuste kohta ning meeldetuletusi algatatud kuid lõpetamata broneeringute kohta. Saadame neid teile tavaposti, meilisõnumite, tekstsõnumite ja muude elektrooniliste suhtlusviiside kaudu. Teie isikuandmete töötlemine tugineb meie õigustatud huvile.

 

Teil on õigus igal ajal otseturundusest loobuda, nagu on kirjeldatud punktis 6 (i)- (j). Kui te seda teete, ei saada Stena Line teile enam otseturundusteateid.

 

(k) Kaebuste käsitleminemine ning õigusnõuete esitamine ja/või neile vastamine

 Kasutame kaebuste käsitlemiseks ning õigusnõuete koostamiseks ja/või kaitsmiseks üksnes neid isikuandmeid, mis on konkreetse juhtumi puhul asjakohased. Teie isikuandmete töötlemine tugineb meie õigustatud huvile.

 

(l) Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine

Stena Line säilitab alaealise vanemana esineva isiku passi või isikutunnistuse andmeid, et tõendada asjasse puutuvatele ametiasutustele isikutuvastuse nõuetele vastavus meresõiduohutuse seaduse kohaselt (Rootsi Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) ja/või seadustele ja eeskirjadele, mida kohaldatakse kohalikule turule. Teie isikuandmete töötlemine tugineb meie õigustatud huvile.

 

7. KELLEGA ME TEIE ISIKUANDMEID JAGAME?

 

Ülalpool loetletud eesmärkide täitmiseks jagab Stena Line teie isikuandmeid järgmiste isikutega.

  

(a) Stena AB (publ)

(b) Stena Rederi AB

(c) Stena Line Travel Group AB

(d) Välised makseteenuste pakkujad

(e) Stena Line Ltd.

(f) Stena Line Irish Sea Ferries Ltd.

(g) Stena Line BV

(h) Stena Line GmbH & Co. KG

(i) Stena Line Denmark A/S

(j) Stena Line Norge AS

(k) Stena Line Polska sp.z o.o.

(l) UAB Stena Line

(m) SIA Stena Line

(n) Retail & Food Services in Sweden AB 

(o) Teised laevakompaniid, bussireisi ettevõtted, giidid, ettevõtted, mis pakuvad majutusteenust ja teised lepingulised osapooled (kui see on vajalik broneeritud reisi toimumise tagamiseks)

(p) Politsei, toll ja muud ametiasutused

(q) Kindlustusettevõtted (näiteks Allianz, Axa)

(r) Scandinfo (et korraldada kliendi rahulolu uuringuid)

(s) Meie välised kõnekeskused: Moranti Taanis, Rootsis ja Norras ning Transcom Saksamaal ja Leedus

(t) Meie välised reisile registreerimiskohad (check-in): Sartori & Berger; Port of Kiel

(u) Reklaami- ja turustusplatvormid nagu Google Adwords, Youtube ja Facebook

(v) Teenusepakkujad, kellega me suhtleme teile teenuste osutamiseks, näiteks veebimajutusettevõtted, meiliteenusepakkujad, analüüsiteenusepakkujad, infotehnoloogiapakkujad, ürituste korraldusteenuste pakkujad jms.

 

8. KAS ME EDASTAME TEIE ANDMEID VÄLJAPOOLE EL-I/EMP-D?

 

Stena Line võib edastada osa teie isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d asuvatesse allpool loetletud riikidesse. Kui Euroopa Komisjon ei ole otsustanud, et mõni allpool loetletud riikidest tagab teie isikuandmete piisava kaitse, esitame meie kasutatavate kaitsemeetmete kirjelduse või õigusliku aluse, millele toetume, et tagada teie isikuandmete edastamise vastavus Euroopa andmekaitse õigusaktidele.

 

 Riik

 Turvalisus

 Ameerika Ühendriigid 

 The European Commission’s Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data (2010/87/EU)

 

Ülalkirjeldatud kaitsemeetmete koopia võite küsida meie andmekaitseametnikult. Kontaktandmed leiate selle privaatsuspoliitika jaotisest 11.

 

9. KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

 

Eesmärk

Isikuandmete tüüp

Säilitamisperiood

Teie ostude põhjal soodustuste, allahindluste ja liikmesustaseme tõstmise pakkumine

Nimi, kontaktandmed, informatsiooni reisi kohta ja broneeringute ajalugu

 

Kuni 2 aastat peale kliendisuhete lõppemist.

Teenuste kvaliteedi parandamine

Teie IP-aadressile tuginev saiditeave ja brauseriteave

26 kuud pärast meie teenuste kasutamist.

Otseturundus

e-posti aadress, teenuste müüja, nimi ja eelnevad sihtkohad

Nii kaua, kui te olete meie uudiskirja tellija.

Reiside, majutuste ja lepinguliste teenuste pakkumised

Nimi, sünnikuupäev, vanusegrupp, sugu, kontaktandmed, informatsioon maksete kohta, reisivate laste arv, broneeringu viitenumber, teave teie reisi(de) kohta, teave sõiduki kohta, lemmiklooma kiibi number, laevapoe ja pardateenuste/-ostude nimekirjad, teenuste müüja, kasutatud soodus- ja turvakoodid

Kuni 14 kuud peale reisi lõppemist.

 

 

 

Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine

Passi ja isikutunnistuse andmed ja informatsioon selle kohta, kes on alaealise vanemad

3 kuud, et saaksime asjasse puutuvatele ametiasutustele tõendada vastavustmeresõiduohutuse seadusele (Rootsi Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438))ja/või seadustele ja eeskirjadele, mida kohaldatakse kohalikule turule.

Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine

Nimi, sünnikuupäev ja passi või isikutunnistuse andmed (reisikeeluga isikute tuvastamiseks)

Kuni 6 kuud peale seda, kui reisikeeluga isikute nimekiri on politsei poolt uuendatud.

Takistada reisikeeluga isikutel reiside broneerimist

Nimi, reisikeelu kuupäev, sünnikuupäev (Rootsi kodanike puhul isikukood) ja broneeringu viitenumber

Kuni 2 aastat peale reisikeelu lõppemist.

Administreerimine

Reisijate nimekiri

Kuni 6 kuud peale reisi lõppemist.

Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine

Informatsioon puude kohta

1 kuu pärast reisi lõppemist, et see saaksime pakkuda seoses teie broneeritud reisiga, majutusega ja muude võimalike tellimuste/ostudega seoses vajalikku abi, mille osutamine tuleneb lepingulistest kohustustest jaEuroopa parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1177/2010 24. novembrist 2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi.

Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine

Teave makse kohta, nimi, kontaktandmed, broneeringu viitenumber, teave reisi marsruudi ja sõiduki kohta ning lojaalsusklubi liikmelisuse number

Kuni 10 aastat tulenevaltraamatupidamise seadusest (Rootsi Bokföringslag (1999:1078))ja /või seadustest ja eeskirjadest, mida kohaldatakse kohalikule turule.

Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine

Nimi, sugu, sünnikuupäev, vanusegrupp, rahvus ja informatsioon puude kohta

 

Kuni laev jõuab sihtkohta ja seejärel 24 tundi kooskõlasmeresõiduohutuse seadusega (RootsiFartygssäkerhetsförordningen (2003:438))j/või seaduste ja eeskirjadega, mida kohaldatakse kohalikule turule ja nõukogudirektiiviga 1998/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta.

Kaebuste käsitlemine või õigusnõuete koostamine ja/või kaitsmine

Ainult asjakohased isikuandmed

Mõistliku aja jooksul, mil teie isikuandmeid on mõistlikult vaja õigusnõuete koostamiseks ja/või kaitsmiseks (tavaliselt on see asjakohase õiguspiirangu perioodi pikkkus).

Kaebuste käsitlemine 

Teie poolt edastatud isiklikud andmed: (1) algatatud, kuid mitte lõpetatud broneering, või (2) täidetud broneerimine, kuid me pole veel makse saanud

Kuni ühe kuu jooksul pärast isikuandmete edastamist meile.

 

10. MILLISED ÕIGUSED TEIL ON?

 

Allpool on toodud kokkuvõte õigustest, mis teil on Euroopa andmekaitse õigusaktide kohaselt. Nende õiguste kasutamine on tasuta ja saate neid õigusi kasutada, kui saadate selle dokumendi lõpus nimetatud kontaktisikutele meilisõnumi või tavakirja. Samuti saate kasutada veebisaidil olevat kontaktvormi.

 

Lisaks, kui te saate läbi meie teenustekeskkonna tehtud broneeringut puudutava e-kirja, on teil võimalik lisatud lingi kaudu oma broneeringut uuendada. Kui teil on oma õiguste kohta küsimusi, ärge kõhelge meie poole pöördumast (kontaktandmed leiate selle privaatsuspoliitika lõpust).

 

Pange tähele, et Stena Line hindab alati õiguse kasutamise taotlust, et teha kindlaks, kas taotlus on õiguspärane. Ükski allpool loetletud õigustest ei ole absoluutne ja kohaldada võidakse erandeid.

 

Lisaks allpool kehtestatud õigustele on teil alati õigus esitada järelevalveasutusele kaebus selle kohta, kuidas Stena Line teie isikuandmeid töötleb.

 

(a) Õigus tutvuda andmetega. Teil on õigus saada taotluse korral koopia oma isikuandmetest, mida Stena Line töötleb, ja samuti saada lisateavet, kuidas Stena Line teie isikuandmeid töötleb

(b) Õigus andmete parandamisele. Teil on õigus lasta oma isikuandmeid parandada ja/või täiendada, kui need on ebatäpsed ja/või mittetäielikud.

(c) Õigus andmete kustutamisele. Teil on järgmistel asjaoludel õigus taotleda, et Stena Line kustutaks põhjendamatu viivituseta teie isikuandmed:

- isikuandmed pole enam vajalikud selle eesmärgi jaoks, milleks need koguti või milleks neid töödeldi;

- võtate tagasi oma nõusoleku andmete töötlemiseks ja töötlemisele ei ole ühtegi muud õiguslikku alust;

- esitate oma isikuandmete töötlemisele kehtiva vastuväite;

- isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või

- isikuandmed tuleb kustutada juriidilise kohustuse täitmiseks.

(d) Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Teil on õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel asjaoludel:

- isikuandmete täpsus on kontrollimisel;

- töötlemine on ebaseaduslik või ei ole enam töötlemise eesmärkide jaoks vajalik, kuid te ei soovi isikuandmete kustutamist ja taotlete selle asemel nende töötlemise piiramist;

- Stena Line ei vaja enam isikuandmeid, kuid teie vajate isikuandmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või

- olete esitanud oma isikuandmete töötlemisele vastuväite ja vastuväide on kinnitamisel.

(e) Andmete ülekandmise õigus. Teatud asjaoludel on teil õigus saada teid puudutavad isikuandmed, mille te olete Stena Line’ile esitanud, ja kanda need üle teisele teenusepakkujale, kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingu täitmisel.

(f) Üldine õigus esitada vastuväiteid. Teil on üldine õigus esitada igal ajal vastuväide oma isikuandmete töötlemisele, mis põhineb Stena Line’i õigustatud huvil. Kui esitate vastulause, peame tõendama, et meil on selliseks töötlemiseks mõjuv õiguslik põhjus või me vajame isikuandmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

(g) Õigus keelduda otseturundusest. Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel. Kui te seda teete, ei töötle Stena Line teie isikuandmeid enam nendel eesmärkidel.

 

11. KUIDAS TE SAATE MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?

 

Saate meiega ühendust võtta järgmiste suhtluskanalite kaudu:

Peakontor:

Aadress: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Rootsi

Telefon: (+46) 770 - 57 57 00

E-post: info.se@stenaline.com

 

Riiklik tütarettevõte (volitatud andmetöötleja Stena Line’i nimel):

Sia „Stena Line”

Aadress: Grēdu iela 4A, Rīga, LV-1019

Aadress 2: Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601

Telefon: +371 636 22999

E-post: info.lv@stenaline.com 

 

Pange tähele, et oleme määranud nn andmekaitseametniku, kelle poole saate pöörduda, kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi. Meie andmekaitseametniku Wiebke Jenseniga saab ühendust võtta meiliaadressil dpo@stenaline.com .